Tytuł Biuletyn Szadkowski
ISSN 1643-0700
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Biuletyn Szadkowski
2005, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jerzy Karol Kurnatowski (1874-1934) Tadeusz Marszał s. 7-29
Kilka uwag o wójtostwie i wójtach w Szadku w średniowieczu Alicja Szymczakowa s. 31-45
Herby szlachty polskiej w kościele farnym św. Jakuba w Szadku Marek Adamczewski s. 47-65
Młynarstwo regionu szadkowskiego i jego rozwój do I wojny światowej Radosław Kucharski Mariusz Lamprecht s. 67-97
Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych Piotr Szkutnik s. 111-127
Przedstawienia wotywne z kościoła św. Andrzeja w Małyniu Jowita Jagla s. 129-146
Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej na terenie gminy Szadek Katarzyna Milewska s. 147-175
Założenie dworsko-parkowe w Dziadkowicach Roman Kopacki s. 179-188
Muzeum szkolne w Szadku : jubileusz 30-lecia Dorota Stefańska s. 189-210
Pomnik Józefa Piłsudskiego w Szadku - niezrealizowany projekt : w 70 rocznicę śmierci marszałka Tadeusz Marszał s. 211-217
Infrastruktura komunalna na terenie gminy Szadek - stan obecny i kierunki rozwoju Bartosz Bartosiewicz s. 219-235