Tytuł Biuletyn Szadkowski
ISSN 1643-0700
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Biuletyn Szadkowski
2004, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzina chłopska w XIX w. okolicach Szadku Piotr Szkutnik s. 7-29
Założenie dworsko-folwarczno-parkowe w Prusinowicach Roman Kopacki Andrzej Nowak s. 31-45
Dwór w Woli Przatowskiej - historia i zagospodarowanie Anna Jaworska s. 47-58
Dwór w Rzepiszewie współcześnie Agnieszka Ogrodowczyk s. 59-66
Na tropach klasycyzmu Dorota Stefańska s. 67-82
Ludność miasta i gminy Szadek w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 Tadeusz Marszał s. 83-92
Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Szadek Mariusz Lamprecht s. 93-99
Zagospodarowanie szadkowskiego rynku : w świetle zebranych opinii Roman Kopacki s. 101-108
Szadkowianin "szczurem Tobruku" - rzecz o Janie Stradowskim Dorota Stefańska s. 109-113
Pierwszy w plutonie zwiadowców - rzecz o Tadeuszu Adamowiczu Elżbieta Adamowicz Dorota Stefańska s. 115-118
Wiersze Joanna Stelmasiak s. 119-124