Tytuł Biuletyn Szadkowski
ISSN 1643-0700
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Biuletyn Szadkowski
2010, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uważał, że w Szadku może zrobić najwięcej – ksiądz Jan Julian Wiatr Kazimierz Rulka s. 9-38
Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku : Część I Piotr Szkutnik s. 39-58
Cisi bohaterowie lat wojny i okupacji – rzecz o szkole, której nie było Dorota Stefańska s. 59-88
Struktura wielkości prywatnych majątków ziemskich w powiecie sieradzkim przed I wojną światową Dariusz Klemantowicz s. 89-102
Patronat parafii w dekanacie szadkowskim w drugiej połowie XVIII w. Mczysław Różański s. 103-116
Zameczek w Wojsławicach Jerzy Augustyniak s. 117-129
Ołtarz główny i obraz ,,Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w kościele szadkowskim – w świetle prac konserwatorskich Jacek Królewski s. 131-139
Żydzi w Szadku – rys historyczny Jarosław Stulczewski s. 141-160
Walory botaniczne śródleśnego stawu w Wilamowie Beata Woziwoda s. 161-170
Archiwalia dotyczące Szadku z lat 1867–1918 w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi Ilona Florczak s. 171-188
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Szadku Jarosław Stulczewski s. 189-198
Źródła do dziejów parafii w Szadku z roku 1825 : wizyta dziekańska i inwentarz parafii Agata Kaczmarek Agata Młyńska s. 199-217
Szadek i okolice w latach 1917–1918 we wspomnieniach działaczki społeczno-oświatowej Władysławy Głodowskiej-Sampolskiej Ewa Andrysiak s. 219-230
Region szadkowski w badaniach archeologiczno-historycznych Katarzyna Korzeniowska Adam Rapiejko s. 231-244
Parafie dekanatu szadkowskiego i niektóre z dekanatu lutomierskiego (powiat szadkowski) w dawnej statystyce Elżbieta Nejman s. 245-261
Maria Sarnik-Konieczna – szadkowianka – architekt – konserwator zabytków Bartosz Bartosiewicz Maria Sarnik-Konieczna s. 263-274