Tytuł Biuletyn Szadkowski
ISSN 1643-0700
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Biuletyn Szadkowski
2008, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakub z Szadka – ksiądz, dyplomata i prawnik (ur. około 1412 r. w Szadku – zm. 28 października 1487 r. w Krakowie) Tadeusy Marszał s. 5-29
Jan Stanisław Żak (1870–1943) – proboszcz w Szadku Kazimierz Rulka s. 31-47
Barwna postać w sutannie – ks. Wiktor Krąkowski (1827–1880), administrator parafii Borszewice, cz. I: okres wikariatu (do 1853 r.) Piotr Szkutnik s. 49-84
Obraz kartograficzny Szadku w XIX w. Agnieszka Bartoszewicz s. 85-91
Pradzieje okolic Szadku w zarysie Adam Rapiejko s. 93-102
Duchowieństwo parafii w Szadku w XVIII w. w świetle wizytacji kościelnych Mieczysław Różański s. 103-111
Funkcje administracyjne Szadku – rys historyczny Mariusz Lamprecht Anna Sikora s. 113-126
Szadek na tle sytuacji gospodarczej departamentu kaliskiego przełomu stuleci XVIII i XIX Rafał Kowalczyk s. 127-142
Formy ochrony szaty roślinnej w gminie Szadek Beata Woziwoda s. 143-150
Lasy powiatu sieradzkiego w połowie XIX w. Dariusz Klemantowicz s. 151-160
Antoni Nowacki – romantyk czy pozytywista? : w 145 rocznicę powstania styczniowego Dorota Stefańska s. 161-178
Źródła finansowania komunalnych inwestycji infrastrukturalnych – przykład gminy Szadek Bartosz Bartosiewicz s. 179-188
Ks. prałat Adolf Reizer - były proboszcz parafii Szadkowskiej Bartosz Bartosiewicz Adolf Reizer s. 189-191