Tytuł Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
ISSN 2081-3767
Wydawca Fundacja Pedagogium
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
2015, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Quo Vadis resocjalizacjo? Marek Konopczyński s. 9-12
Zniekształcenia poznawcze i ich restrukturyzacja w procesie resocjalizacji młodzieży nieprzystosowanej społecznie Irena Mudrecka s. 13-25
Resocjalizacja nieletnich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Agnieszka Barczykowska Sonia Dzierzyńska-Breś s. 27-42
Diagnoza penitencjarna sprawców przestępstw Wiola Friedrich s. 43-54
Praca charytatywna skazanych na karę pozbawienia wolności Emilia Sokołowska s. 55-67
Nowa moda, nowe trendy – współczesne oblicze tatuaży w więziennej twórczości Mariusz Snopek s. 69-95
Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży z zaburzeniami internalizacyjnymi i eksternalizacyjnymi – analiza zależności Barbara Ostafińska-Molik Ewa Wysocka s. 97-119
Młodzież podsądna i licealiści wobec zjawiska oszustw szkolnych : komunikat z badań Małgorzata Parcheta-Kowalik Alin Ukalisz s. 121-135
Aktywność fizyczna w zakładach karnych a podstawowe wymiary osobowości mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności Anetta Jaworska s. 137-157
Motywacja prospołeczna funkcjonariuszy Służby Więziennej jako grupy zawodowej z misją społeczną Robert Poklek s. 159-177
Sprawozdanie z II Podlaskiego Forum Resocjalizacji „Oddziaływania wychowawczo-lecznicze stosowane wobec nieletnich i dorosłych uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych – stan i perspektywy” Anna Chańko s. 179-181
Nadanie stopnia doktora habilitowanego s. 182-183