Tytuł Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
ISSN 2081-3767
Wydawca Fundacja Pedagogium
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
2010, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Resocjalizacja w Uniwersytecie Jagiellońskim : rys historyczny, stan obecny Bronisław Urban s. 7-24
Pedagogika resocjalizacyjna w Uniwersytecie Warszawskim : wczoraj, dziś, jutro? Lesław Pytka s. 25-52
Psychologia resocjalizacyjna w Uniwersytecie Łódzkim Jan Szałański s. 53-67
Geneza i dokonania pedagogiki resocjalizacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim Adam Szecówka s. 68-81
Nowa resocjalizacyjna szkoła warszawska : twórcza resocjalizacja w kontekście kształcenia akademickiego Marek Konopczyński s. 82-108
Czy pytanie o bezsens resocjalizacji ma sens? Beata Pastwa-Wojciechowska s. 109-120
Wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa Andrzej Bałandynowicz s. 121-156
Społeczność lokalna jako płaszczyzna funkcjonowania systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego Wiesław Ambrozik s. 157-173
Resocjalizacja penitencjarna : istota, dylematy terminologiczne, społeczny sens, kilka uwag teoretycznych i kadrowych Henryk Machel s. 174-192
Humanistyczny wymiar penitencjarystyki Sławomir Sobczak s. 193-202
Psychoanaliza a resocjalizacja : (próba analizy wzajemnych powiązań) Kazimierz Pospiszyl s. 203-210
Refleksje na temat współczesnej resocjalizacji w kontekście jej efektywności Robert Opora s. 211-220
Resocjalizacja w warunkach edukacji inkluzyjnej Tamara Zacharuk s. 221-229
Noty o Autorach s. 230-232
Do Autorów... Lesław Pytka s. 233-234
Wyciąg z protokołu z posiedzenia założycielskiego Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej afiliowanej przy Zespole Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN s. 235-236