Tytuł Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
ISSN 2081-3767
Wydawca Fundacja Pedagogium
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
2014, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marek Konopczyński s. 9-11
Przestępczość kobiet i wobec kobiet – spojrzenie kryminologiczno-penitencjarne Henryk Machel s. 13-25
«Diversion» w wymiarze sprawiedliwości wobec nieletnich w Anglii i Walii Maciej Muskała s. 27-42
Analiza podejmowanych działań i uzyskiwanych rezultatów w procesie resocjalizacji nieletnich Justyna Siemionow s. 43-53
Wybrane aspekty odpowiedzialności zawodowej pedagoga resocjalizującego Grzegorz Grzegorek Marek Łukasiewicz s. 55-66
Patologie społeczne w kontekście kryzysu współczesnej rodziny Małgorzata Izabela Słomczyńska s. 67-80
Piecza zastępcza jako forma pomocy rodzinie Ewa Flaga s. 81-99
Proces wychodzenia z uzależnienia alkoholowego – od ograniczeń i spętania ku lepszej jakości życia Ewa Włodarczyk s. 101-117
Taktyka i metody przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym Marcin Kuźmiński s. 119-130
Zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne a typ rodziny pochodzenia – analiza teoretyczna i wyniki badań Barbara Ostafińska-Molik Ewa Wysocka s. 131-155
Mediacja sądowa w opinii nieletnich przejawiających i doświadczających przemocy Agnieszka Lewicka-Zelent Małgorzata Parcheta-Kowalik s. 157-172
Przynależność do subkultury skinheadów w kontekście odporności psychicznej Ewa Kubicka Robert Opora s. 173-183
Czas izolacji więziennej a podatność skazanych na manipulacje skoncentrowane na deprecjacji innych oraz odwołujące się do konformizmu Zbigniew Nowacki s. 185-200
"Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych : socjologiczna analiza interakcji grupowych", Piotr Chomczyński, Łódź 2014 : [recenzja] Małgorzata Michel Piotr Chomczyński (aut. dzieła rec.) s. 201-202
Nominacje profesorskie s. 203-204