Tytuł Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
ISSN 2081-3767
Wydawca Fundacja Pedagogium
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
2014, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Heurystyczne podstawy profilaktyki społecznej Marek Konopczyński s. 13-15
Profilaktyka i prewencja zachowań suicydalnych w okresie adolescencji u dzieci i młodzieży Andrzej Bałandynowicz s. 17-40
Uwarunkowania i profilaktyka uczestnictwa młodzieży w subkulturach Barbara Kałdon s. 41-61
Uczestnictwo w programach profilaktycznych i oczekiwania względem profilaktyki w opinii młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych Anna Dąbrowska Justyna Kosecka Katarzyna Surowiec Monika Szpringer s. 63-78
Prężność rodzinna – nowe wyzwanie dla profilaktyki Krzysztof Gąsior s. 79-88
Klimat społeczny szkoły jako jeden z czynników chroniących – wzmacniających oddziaływanie profilaktyczne (w kontekście koncepcji «resilience») Aneta Pierścińska-Maruszewska Aneta Skuza s. 89-100
Wzmacnianie czynników chroniących w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni szkoły w programach liderów rówieśniczych w kontekście koncepcji «resilience» Małgorzata Michel s. 101-120
Założenia efektywności szkolnych programów profilaktyki Joanna Waszczuk s. 121-134
Mediacja w profilaktyce szkolnej Katarzyna Potaczała-Perz Monika Wojtkowiak s. 135-150
Czynniki ułatwiające przejście dziecka przez proces rozwodowy rodziców Paulina Forma s. 151-160
Profilaktyka krzywdzenia dziecka niepełnosprawnego : niedostrzegany obszar profilaktyki w rodzinie i szkole Teresa Gumuła s. 161-173
Niedoceniane możliwości profilaktyki - krótkie interwencje profilaktyczne : (esej profilaktyczny) Krzysztof A. Wojcieszek s. 175-181
"Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych : reflekscje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej", Marek Konopczyński, Warszawa 2013 : [recenzja] Aneta Skuza Marek Konopczyński (aut. dzieła rec.) s. 183-185