Tytuł Sztuka i Dokumentacja
ISSN 2080-413X
Wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Sztuka i Dokumentacja
2012, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp : Sztuka efemeryczna w krajach Wyszehradu - praktyka i refleksja teoretyczna s. 8-9
Foreword : Ephemeral Art in Visegrad Countries - Practice and Theoretical Reflection s. 10-11
Ruch galeryjny w Polsce : zarys historyczny : od lat sześćdziesiątych poprzez galerie konceptualne lat siedemdziesiątych po ich konsekwencje w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Łukasz Guzek s. 13-30
Sztuka efemeryczna i kontrkultura : na przykładzie wybranych zjawisk z węgierskiej historii instytucji kultury Katalin Balazs s. 31-37
Artist Run Initiatives (ARI) – cechy ogólne i analiza wybranych przykładów historycznych w Czechosłowacji i Republice Czeskiej. Tomas Pospiszyl s. 39-43
Czar wahania się pomiędzy tym, co wirtualne, a tym, co możliwe : sztuka efemeryczna we współczesnej estetyce i myśli o sztuce na przykładzie wybranych prac współczesnych artystów słowackich Jozef Cseres s. 44-53
The art gallery movement in Poland : a historical outline : from the sixties, through the conceptual galleries of the seventies, until their consequences in the eighties and the nineties Łukasz Guzek s. 54
Ephemeral art and Counterculture : n Example of Selected Cases from the History of Art Institutions in Hungary Katalin Balazs s. 54-55
Artist Run Initiatives (ARI) – the General Features and the Analysis of Selected Historical Examples in Czechoslovakia and the Czech Republic Tomas Pospiszyl s. 55
The Attraction of Hesitating Between the Virtual and the Possible Jozef Cseres s. 55
Bibliografia s. 56-57
Kultura Zrzuty, suplement do tematu Adam Sobota s. 60-65
Kultura Zrzuty trzydzieści lat później Grzegorz Dziamski s. 66-69
Sztuka w pociągu relacji Łódź – Koszalin Wojciech Cisielski s. 70-75
Kultura Zrzuty – o pamięci i realizacji idei Jacek Jóźwiak s. 76-77
Kultura (w) zrzuty : odpowiedź zbiorcza Jacek Kasprzycki s. 77-79
Relacja o tym, jak Andrzej Kwietniewski „zaminował Strych” Włodzimierz Adamiak s. 79-81
Kultura zrzuty z perspektywy peryferii Zdzisław Pacholski s. 81-83
Lata minęły [...] Janusz Połom s. 84-85
"Ad vocem" Kultura Zrzuty Piotr Zarębski s. 86
Wracając do sympozjum s. 87
Remanent mienia porzuconego Kultury Zrzuty : protokół inwentaryzacyjny nr KZ/RMP/1 Tomasz Snopkiewicz s. 88-89
Art on the Train from Łódź to Koszalin and Back Wojciech Ciesielski s. 90-91
The Pitch-In Culture thirty years later Grzegorz Dziamski s. 91
The Pitch-In Spectrum Adam Sobota s. 91-92
Bibliografia s. 93
Dokumentacja sztuki Anka Leśniak s. 97-100
Przesunięcie w czasie i przestrzeni : Articulate Project Space w Łodzi s. 101-104
Jesteśmy cholernie grzeczne... : relacja z panelu dyskusyjnego poświęconego projektowi Anki Leśniak "Zarejestrowane" Eliza Gaust s. 105-106
Interakcje 2012 : Artists’ Statements s. 109-116