Tytuł Sztuka i Dokumentacja
ISSN 2080-413X
Wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Sztuka i Dokumentacja
2014, Numer 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Foreword Kristine Stiles s. 6-7
Reconfiguring the Archive by Reconceptualizing the Ideal Academy: Wolf Vostell's Fluxus Zug Erin Hanas s. 9-16
What Will Be: The Deferred Language of Vito Acconci John Stadler s. 17-22
Transforming Spectators Into Witnesses: Artur Barrio's Bloody Bundles Camila Maroja s. 23-29
Tót and TÓTal JOY of Nothing Jasmina Tumbas s. 31-38
Vincenzo Agnetti and the Poetics of Zeroing Laura Moure Cecchini s. 39-44
Conceptual Strategies in the Art of Guillermo Núnez: Object, Document, Testimony & Nation Amanda Suhey s. 45-52
No Text without Context: Habacuc Guillermo Vargas's Exposition # 1 Kency Cornejo s. 53-60
Conceptual Laboratory of Depth: Olafur Eliasson's Your Atmospheric Colour Atlas Jung Choi s. 61-66
Bibliography s. 69-71
Dokumentacja, ślad i kreacja artystyczna Paulina Sztabińska s. 75-82
Bibliografia s. 82
Jan [in the context of] Wonderland - >>cytat performowany<< w praktyce sztuki kontekstualnej Jana Świdzińskiego Katarzyna Podpora s. 83-90
Bibliografia s. 90
Obrazy (w) historii: film kompilacyjny i francusko-niemieckie kroniki filmowe w latach 1940-1944 Bartosz Zając s. 91-104
Bibliografia s. 104
Plenery w Osiekach jako model historii sztuki polskiej lat siedemdziesiątych Łukasz Guzek s. 105-114
Bibliografia s. 114
Medium, obraz czy lustro natury? Głos w dyskusji Manfred Bator s. 115-132
Bibliografia s. 132
Documentation, trace, and artistic creation Paulina Sztabińska s. 133
Jan [in the context of] Wonderland – a >>performed quotation<< in the contextual art practice of Jan Świdziński Katarzyna Podpora s. 133-134
Images in Bartosz Zając s. 134
Plain-air in Osieki as a model of Polish art history in the seventies Łukasz Guzek s. 134
Medium? Painting? Or mirror of nature? A voice in the discussion Manfred Bator s. 135
Jörg Schwarzenberger (1943-2013) Tassilo Blittersdorff s. 137
Manifest Konger Władysław Kaźmierczak s. 140
Refleksja Konger Artur Tajber s. 141