Tytuł Sztuka i Dokumentacja
ISSN 2080-413X
Wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Sztuka i Dokumentacja
2013, Numer 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
XV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Interakcje : Piotrków Trybunalski, Kraków 4-19 maja 2013 s. 5-7
Marginesy, minima, media, itp : o politycznym znaczeniu sztuki konceptualnej Leszek Brogowski s. 9-19
Muzeum Józefa Szajny i synteza sztuk: dokumentacja kontekstu wielomedialnego dzieła sztuki – ochroną jego idei Natalia Andrzejewska s. 21-26
Osobliwości ikonografii w twórczości Juwenaliusza Mokryckiego i Jerzego Nowosielskiego: aspekt filozoficzny i teologiczny Natalia Kostiv s. 27-33
Margins, Minima, Media etc : the Political Meaning of Conceptual Art Leszek Brogowski s. 35
The Museum of Józef Szajna and Synthesis of the Arts: Documentation Relating to the Context of Multi-media Works of Art - the Protection of His Ideas Natalia Andrzejewska s. 36
Special Features of Iconography in the Artistic Work of Juvenaly Mokrystskyy and Jerzy Nowosielski: Philosophical and Theological Aspects Natalya Kostiv s. 37
Sztuka pod pustym niebem Adam Sobota s. 41-43
„…być głupcem dla tego świata”, czyli Bogusława Jasińskiego filozofia istnienia Magdalena Strzałkowska s. 45-47
Fotoobrazy i ich znaczenia Manfred Bator s. 49-51
Diagramatyka ensemble : wprowadzenie Roman Dziadkiewicz s. 53-57
Grupa Konger - Manifest Władysław Kazimierczak s. 60-61
The Image of the Artist in Performance Art: The Case of Rudolf Schwarzkogler Suzan Jarosi s. 65-77
The Image of the Artist in Performance Art: The Case of Rudolf Schwarzkogler Suzan Jarosi s. 65-77
Hommage a Jan Świdziński Kazimierz Piotrowski s. 79-95
Galeria Plakatów Unikatowych Tadeusza Piechury Aurelia Mandziuk s. 98-103
Wędrująca witryna Maciej Zdanowicz s. 104-106