Tytuł Sztuka i Dokumentacja
ISSN 2080-413X
Wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Sztuka i Dokumentacja
2011, Numer 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 2
Editorial s. 2
Sztuka zdokumentowana : założenia ogólne : sympozjum Łukasz Guzek s. 5
Dokumentacja a horyzontalny sposób pojmowania twórczości artystycznej Grzegorz Sztabiński s. 6-15
Sztuka totalna czy dychotomia? Klasyczna i nowoczesna sztuka w dokumentacji i opiece Iwona Szmelter s. 16-20
"Po nas choćby potop"? Zachowanie sztuki naszych czasów Monika Jadzińska s. 21-28
Biologiczne media i niepokojąca rola dokumentacji Monika Bakke s. 29-32
Dokumentacja interaktywnych aspektów dzieł sztuki mediów Weronika Dobrowolska s. 33-53
Bibliografia i lista skrótów s. 54-61
Wizerunek artysty w sztuce performance: przypadek Rudolfa Schwarzkoglera Suzan Jarosi s. 63-82
Manifest Panorama 1 Rudolf Schwarzkogler s. 83
Świdziński jako hydraulik, czyli o uszczelnianiu kontekstu Łukasz Guzek s. 85-87
Puste znaki a legat Świdzińskiego Anna Markowska s. 88-90
Jan Świdziński i nieszczęśliwa świadomość [Od unistycznej do kon-testualnej redukcji] Kazimierz Piotrowski s. 91-93
Od kreacji do dokumentacji Bogusław Jasiński s. 94-95
Identyfikacja i komunikowanie Adam Sobota s. 96-98
Kontekst chwili - kontekst starości Andrzej Saj s. 99-101
Czy sztuce nie jest już potrzebna refleksja o przyszłości? Grzegorz Borkowski s. 102-103
O pojęciu "kontekstu" Bartosz Łukasiewicz s. 104-106
Galeria U Zofii Marta Pierzchała s. 110-115
Galeria Czyszczenie Dywanów Andrzej Paczkowski s. 116-119
Na styku dziedzin efemerycznych - Tytuł roboczy o Andrzeju Mitanie Karolina Jabłońska s. 122-12
"Sprzeczność i emocje" w sztuce performance - 13 Festiwal Sztuki Akcji InterAkcje Karolina Jabłońska s. 125-126
Global Communication Festival 2011 - Radom Łukasz Guzek s. 127-129
Global Communication Festival 2011 - Brno Frantisek Kowolowski s. 130-131
Global Communication Festival 2011 - Radom s. 132
DokumentART s. 133
Documented Art. General Assumptions : symposium łukasz Guzek s. 135
Documentation and the Horizontal Way of Understanding Art Grzegorz Sztabiński s. 136
Total Art or Dichotomy? Classical and Modern Art in the Documentation and Care Iwona Szmelter s. 137-138
"After Us the Deluge?" The Preservation of the Art of Our Times Monika Jadzińska s. 139
Biological Media and the Unsettling Role of Documentation Monika Bakke s. 140
Documentation of an Interactive Aspect of Media Art Works Weronika Dobrowolska s. 141
The Image of the Artist in Performance Art: The Case of Rudolf Schwarzkogler Susan Jarosi s. 142
Panorama 1 Manifesto Rudolf Schwarzkogler s. 143