Tytuł Sztuka i Dokumentacja
ISSN 2080-413X
Wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Sztuka i Dokumentacja
2009, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edytoriał s. 2
Editorial s. 2
Hommage a Jan Świdziński Kazimierz Piotrowski s. 5-20
English Summary s. 21
Uwagi na marginesie Hommage a Jan Świdziński : szkic krytyczny Bartosz Łukasiewicz s. 23-25
Między sztuką a matematyką Jan Piekarczyk s. 26-28
Kilka punktów w kontekście Wprowadzenia do sztuki jako sztuki kontekstualnej Grzegorz Borkowski s. 29
Dokumentacja i Autodokumentacja Tomasz Sikorski s. 31-33
Sztuka z drugiej ręki Andrzej Jórczak s. 34
Uwagi o sztuce litoralnej - Sentences on Littoral Art Bruce Barber s. 36-38
Opera Omnia 5 Natalia Ll s. 39-41
Do Świetnych Medialnych Josef Bury s. 42-43
Poezja - Partytury performance Kuba Bielawski s. 44-45
Galeria GN - materiał reaktywacyjny Leszek Brogowski s. 47-49
Galeria Mospan i Galeria P.O.Box 17 - kalendarium Tomasz Sikorski s. 50-55
Galeria C14 - kalendarium Andrzej Awsiej Marek Rogulski s. 56-60
Kto z kim jedzie : Samotata Speedway Action s. 61
Kosmos Duo K.S. s. 62
Statement na 25 lecie Paweł Kwaśniewski s. 63
Stanowisko Katedry Intermediów ASP w Krakowie w sprawie pracy Łukasza ROTHA 1,5 m Artur Tajber s. 64-65
Moja definicja sztuki Performance Kuba Bielawski Josef Bury Marek Chołoniewski Angelika Fojtuch Peter Grzybowski Zuzanna Janin Władysław Kaźmierczak Malga Kubiak Anna Kuczyńska Andrzej Mitan Ryszard Piegza Jan Piekarczyk Zygmunt Piotrowski Ewa Rybska Jan Rylke Przemek Sanecki Tomasz Sikorski Zbigniew Warpechowski Piotr Wyrzykowski Dominik Złotowski Miłosz Łuczyński Bartosz Łukasiewicz Alicja Żebrowska s. 66-73
Esse=Percipi : Filozofia Wschodu, Sztuka Zachodu Anka Leśniak s. 75-78
Zbyszek Nowicki Mandala Bóstw - Sztuka Podprogowa Anna Leśniak s. 79-81
1 Festiwal Sztuka i Dokumentacja : zapis dyskusji pofestiwalowej Łukasz Guzek s. 83-91
1 Festiwal Sztuka i Dokumentacja : Plakat i program s. 92-94
XI Festiwal Interakcje : program imprezy s. 95