Tytuł Sztuka i Dokumentacja
ISSN 2080-413X
Wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Sztuka i Dokumentacja
2010, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edytoriał s. 2
Editorial s. 2
Model logiki a logika modelu Bartosz Łukasiewicz s. 5-25
English Summary s. 26-27
Poza logiką Bogusław Jasiński s. 29-30
Czy Świdziński pogłębił kryzys znaczenia w sztuce? Kazimierz Piotrowski s. 31-34
Pomiędzy obiektywizmem a autocenzurą : Komentarz do glosy Kazimierza Piotrowskiego Bartosz Łukasiewicz s. 35-37
Galeria Dziekanka : historia Tomasz Sikorski s. 40-41
Słowo wstępne Tomasz Sikorski s. 41-42
Kalendarium Tomasz Sikorski s. 42-53
Teksty autorskie towarzyszące wybranym dziełom Janusz Bałdyga Jerzy Bereś Johan Cornelissen Ryszard Grzyb Dick Higgins Wojciech Krukowski Paweł Kwiek Jarosław Modzelewski Kees Mol Ewa Partum Zygmunt Piotrowski Leon Tarasewicz Zbigniew Warpechowski Roland Miller Reindeer Werk Krzysztof Zarębski s. 54-71
Projekt 5,5 x 5,5 cm Tomasz Sikorski s. 72-73
Enter Izabela Chamczyk Wojciech Fangor Małgorzata Kaczmarek Piotr C. Kowalski Dominik Lejman Olga Lewicka Anka Leśniak Marek Sułek Leon Tarasewicz Marzena Turek-Gaś s. 75-83
Moja definicja sztuki Performance Paweł Górecki Maria Jurkowska Dorota Kleszcz Jarosław Koziara Antoni Szoska Artur Tajber Bartosz Łukasiewicz Jan Świdziński s. 85-90
Marzena Turek-Gaś : Poza ramami malarstwa Karolina Jabłońska s. 93-95
Jest jak jest Łukasz Guzek s. 97-99
Czy w sztuce jest możliwe porozumienie (sic!)? Bartosz Łukasiewicz s. 101
Konferencja W Kontekście Teraz : Zapis dyskusji panelowej s. 105-125
Plakat i Program festiwalu s. 126-127
Sztuka i Dokumentacja - Plakat i Program s. 128-129