Tytuł Sztuka i Dokumentacja
ISSN 2080-413X
Wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Sztuka i Dokumentacja
2015, Numer 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transformacje w sztuce polskiej po 1989 - wstęp Anna Markowska s. 4-5
Transformations in Polish art after 1989 - introduction Anna Markowska s. 6-7
Rekonfiguracje i dezorientacja : pole sztuk plastycznych w Polsce 1989-2015 Paweł Możdżyński s. 11-28
Współczesne wartościowanie sztuk wizualnych : przyszłość sztuki? Iwona Szmelter s. 31-44
Filmy kobiet : zmiany, zwroty i „szklany sufit” w kinematografii polskiej przed i po 1989 roku Ewelina Wejbert-Wąsiewicz s. 47-59
Problemy społeczne w polskich utworach dramatycznych po 1989 roku Michał Jakubik Emilia Zimnica-Kuzioła s. 61-66
Niepożądane skutki uboczne przemian sztuki najnowszej Sławomir Marzec s. 69-74
Bibliografia = Bibliography s. 78-81
Andrzeja Partuma nihilizm ontologiczny Dominik Kuryłek s. 85-97
Transformations in Polish art after 1989 Anna Markowska s. 100
Transformations in Polish art after 1989: Reconfiguration and bewilderment : the field of art in Poland 1989 – 2015 Paweł Możdżyński s. 101
Contemporary Valuation In Visual Art : the Future of Art? Iwona Szmelter s. 101
The movies of women : changes, turns and “glass ceiling” in Polish cinematography before and after 1989 Ewelina Wejbert-Wąsiewicz s. 101-102
Social problems in Polish dramatic works since 1989 Emilia Zimnicka-Kuzioła s. 102
The Unwanted Accidental Results of Art Modernizations Sławomir Marzec s. 102-103
Andrzej Partum’s Ontological Nhilism Dominik Kuryłek s. 103
Cenzura w analizie cenzury? Recenzja książki Jakuba Dąbrowskiego i Anny Demenko Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku : Tom 1 i 2 Ewa Majewska s. 106-109
Deliberatywnie o sztuce : recenzja książki Sławomira Marca Sztuka polska 1993 – 2014 : Arthome versus Artworld Kazimierz Piotrowski s. 109-113
Galeria im. Andrzeja Pierzgalskiego Jerzy Treliński s. 117