Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
ISSN 1734-185X
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
2008, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora. s. 7-8
Ecumenical dialogue and its perspectives in Slovakia Andrej Slodička s. 11-26
Między wyborem i koniecznością : kryzys powołania i identyfikacji kapłańskiej wśród księży rzymskokatolickich w Polsce : studium socjologiczne Józef Baniak s. 27-68
Rozwój duchowy człowieka w świetle poglądów św. Jana od Krzyża Adam Wysocki s. 69-92
Przełom w historii dialogu - trzy jego wymiary i znaczenia Anna Giedrys s. 93-118
Wielokulturowość a podmiotowe podejście do ucznia Innego Maria Janukowicz s. 119-124
Terapia osób uzależnionych od alkoholu w jednostkach penitencjarnych Beata Zajęcka s. 125-140
Nastoletnie macierzyństwo - rozważania o sytuacji psychospołecznej młodocianych matek Adrianna Sarnat-Ciastko s. 141-157
Wojny na Bliskim Wschodzie i ich wpływ na zakłócenie dialogu międzykulturowego na linii chrześcijaństwo – islam Raul Andrzej Kosta s. 159-167
Ukraińskie szkolnictwo średnie na uchodźstwie wojennym w latach 1914–1918 Kazimierz Rędziński s. 171-188
Towarzystwo Polskiej Macierzy Szkolnej Ziemi Wileńskiej w Drugiej Rzeczypospolitej Aleksandra Siedlaczek-Szwed s. 189-197
Wychowanie dziewcząt w XVI i XVII w. Barbara Wlaźlik s. 199-209
Znaczenie patriotyzmu dla młodzieży gimnazjalnej w środowisku wiejskim Izabela Zimoch s. 211-230
Model polskiej szkoły integracyjnej - wybrane zagadnienia Danuta Apanel s. 231-244
Szkolny Ośrodek Kariery jako element wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego Gertruda Wieczorek s. 245-255
System pomocy dzieciom krzywdzonym Ewa Sosnowska s. 257-267
Restrukturyzacja przygotowania zawodowego menedżerów w polskich uczelniach technicznych Lidia Włodarska-Zoła s. 269-276
"Strajki szkolne w Prusach Zachodnich w latach 1906–1907", Lidia Burzyńska-Wentland, Gdańsk 2009 : [recenzja] Kazimierz Rędziński Lidia Burzyńska-Wentland (aut. dzieła rec.) s. 279-281
Noty o autorach. s. 283