Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
ISSN 1734-185X
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
2007, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora. s. 7-10
W kręgu sporu o podstawy współczesnej edukacji, czyli między kierunkami rozwoju cywilizacji a kontekstem współczesnego wychowania Stanisław Czesław Michałowski s. 13-38
Wychowawczy "autyzm" Janusz Czerny s. 39-43
Komunikowanie się interpersonalne w procesie nauczania Jolanta Wilsz s. 45-54
Zagrożenie marginalizacją transformacyjną - wybrane aspekty zjawisk Iwona Wagner s. 55-65
Odrębność narodowa i regionalna na tle procesów globalizacji Adrianna Sarnat s. 67-82
Moralność seksualna młodzieży gimnazjalnej na tle jej kryzysu tożsamości : studium socjologiczne Józef Baniak s. 85-115
Agresywna strategia radzenia sobie młodzieży w społecznych sytuacjach trudnych a poczucie umiejscowienia kontroli oraz jej uzależnienie od postaw rodzicielskich Danuta Borecka-Biernat s. 117-132
Edukacja międzykulturowa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Iwona Maria Strachanowska s. 133-143
Kształcenie na uczelniach technicznych na kierunku zarządzanie w aspekcie zmian w polskim systemie gospodarczym Lidia Włodarska-Zoła s. 145-151
System wartości osób współuzależnionych Izabela Zimoch s. 153-171
Zróżnicowanie narodowe i etniczne sierot w domach dziecka w województwie podkarpackim Sławomir Sztaba s. 173-178
Oświata i szkolnictwo żydowskie w Kaliszu (1867–1914) Kazimierz Rędziński s. 181-212
Żydowski ideał wychowania po pierwszej wojnie światowej Mirosław Łapot s. 213-221
Prywatne Żeńskie Gimnazjum Humanistyczne Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej we Lwowie Agnieszka Kaczyńska s. 223-231
"Edukacja w polskiej myśli politycznej (1918–1939)", Andrzej Kozera, Kielce 2006 : [recenzja] Jerzy Zdański Andrzej Kozera (aut. dzieła rec.) s. 233-235
Noty o autorach. s. 237