Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
ISSN 1734-185X
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
2009, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zjawisko paniki moralnej jako wyznacznik granic moralności Stanisław A. Wargacki s. 7-20
Teoria sekularyzacji i jej wrogowie : próba apologii niepopularnej teorii Andrzej Kasperek s. 21-34
"Sacrum" i "profanum" w życiu współczesnych mieszkańców wsi Wioletta Knapik s. 35-49
Dylematy współczesnego wychowania młodego człowieka Agata Siwek s. 51-58
Edukacja i rynek pracy w dobie globalizacji Daniel Kukla s. 59-72
Kwestia żydowska po roku 1989 w odbiorze społecznym Anna Szurczak s. 73-123
Postawy wobec "swoich" i "obcych" : mechanizmy determinujące sposób postrzegania odmienności w perspektywie młodzieży ponadgimnazjalnej Ewa Wysocka s. 125-141
Powołania kapłańskie i zakonne w Kościele katolickim w Polsce Józef Baniak s. 143-157
Homily as a dialogue L'ubomir Petrik s. 159-171
Teaching Russian Media History : Problematic Investigation in Terms of Construing a New Cultural Concept Dmitry L. Strovsky s. 173-184
Szkolnictwo żydowskie w Tomaszowie Mazowieckim (1869–1914) Kazimierz Rędziński s. 187-213
Pomoc postpenitencjarna jako forma pracy socjalnej Łukasz Kozera s. 215-226
Zagadnienia teorii opiekuńczo-wychowawczej na łamach "Przeglądu Społecznego" (1927–1939) Mirosław Łapot s. 227-240
Historia i działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie Iwona Olszówka s. 241-260
Przygotowanie nauczycieli do reformy edukacji na przykładzie województwa świętokrzyskiego Bartosz Jarosiński s. 261-266
Implikacje przemian systemowych dla kształcenia na kierunkach związanych z zarządzaniem Lidia Włodarska-Zoła s. 267-273
Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym Sylwia Kita s. 275-295
Społeczne uwarunkowania przestępczości kobiet Ewa Sosnowska s. 297-307
Program profilaktyczny do pracy z młodzieżą "wykluczoną" (autorska propozycja) Elżbieta Napora Wojciech Napora s. 309-317
System wartości dorosłych dzieci alkoholików Katarzyna Zalas s. 319-340
Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie "ALA" - geneza, koncepcja, perspektywy Adrianna Sarnat-Ciastko s. 341-352