Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
ISSN 1734-185X
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
2004, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od redaktora. s. 7-9
Wspomnienie o Januszu Lipcu Wojciech Lipiec s. 11-19
Szkolnictwo żydowskie w Częstochowie w latach 1868 – 1914 Kazimierz Rędziński s. 23-41
Powstanie szkolnictwa jidyszystycznego w Polsce Wiesław Paszkowski s. 43-56
Żydowska opieka nad dzieckiem sierocym w Galicji w XIX i na początku XX w. (do 1914 r.) Mirosław Łapot s. 57-73
Tematyka żydowska na scenie jezuickiego teatru szkolnego w Chyrowie Małgorzata Puchowska s. 75-84
Relacje polsko-litewskie i polsko-białoruskie na przykładzie szkolnictwa w województwach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej Stefania Walasek s. 85-91
Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej w Kieleckiem w latach 1918 – 1939 Marta Meducka s. 93-105
Zadania i cele pomocy społecznej w II Rzeczypospolitej na przykładzie miasta Częstochowy (wybrane aspekty) Mirosława Szczygieł s. 107-114
Emancypacja naukowa kobiet w uniwersytetach w Krakowie i we Lwowie do roku 1939 Jadwiga Suchmiel s. 115-123
Kształtowanie się kultury robotniczej w częstochowskiej dzielnicy Raków Sylwia Domagalska s. 125-135
Etos sąsiedztwa : mniejszości narodowe w III Rzeczypospolitej (Ukraińcy, Łemkowie, Niemcy, Białorusini, Litwini) Krzysztof Grygajtis s. 139-182
Edukacyjny kontekst empatii międzynarodowe Maria Janukowicz s. 183-187
Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego — szanse i zagrożenia Iwona Wagner s. 189-197
Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zreformowanej szkole Wanda Zych s. 199-203
Psychologiczne aspekty koncepcji poradnictwa zawodowego Jolanta Wilsz s. 205-217
Możliwości zastosowania hipnozy w pedagogice Paweł Zieliński s. 219-225
Wpływ bezrobocia na rodzinę Agnieszka Kaczyńska s. 227-231
Historyczna i kulturowa przestrzeń kolędy Stanisław Gawlik s. 235-242
Wielokulturowy wymiar kapliczek i krzyży przydrożnych Lidia Pawelec s. 243-252
Dziecko w relacjach ze światem dorosłych na przykładzie nowelistyki Stefana Zweiga Magdalena Pluta s. 253-256
Die Identitätskrise der bürgerlichen Frau : zum Bild der Weiblichkeit im Schaffen und Leben von Stefan Zweig Magdalena Pluta s. 257-260
Aktualizacja i utylitaryzm w systemie kontroli wewnętrznej COSO Adam Rędziński s. 261-274
Zachowania społeczne a sfera racjonalnych wyborów — aspekt komunikacji społecznej Tadeusz Michalczyk s. 275-284
Indeks nazwisk. s. 285-296