Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
ISSN 1734-185X
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
2011, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora Kazimierz Rędziński s. 9-10
Wychowawcza rola domu rodzinnego jako wspólnoty relacyjnej – remedium na potrzebę postawy otwartości wobec świata kultur doby mondializacyjnej Dominik Kubicki s. 13-33
Russian Media at the political crossroads : Why do they not stimulate democracy? Dmitry Strovsky s. 35-52
Główne dylematy i problemy edukacji globalnej Paweł Zieliński s. 53-64
Globálna edukácia v dobe kultúrnych premien a výchova prostredníctvom umenia Patricia Biarincová s. 65-74
Muzyka własna – muzyka obca : niektóre aspekty percepcji różnych stylów muzycznych przez młodzież licealną w dobie globalizacji Anna Pyda-Grajpe s. 75-90
Nørgaards Højskole : duńska wielokulturowość Joanna Jagieła s. 91-98
Wartości wychowawcze w systemach filozoficzno-religijnych Tybet Anna Zielińska s. 99-111
Tożsamość narodowa w świetle przemian kulturowych Elżbieta Kornacka-Skwara s. 113-120
Obrazy styku kultur we współczesnej literaturze światowej i polskiej Eugeniusz Szymik s. 121-136
Інклюзія у вищій школі України : сучасний стан та перспективи Svìtlana Kogut s. 137-145
Súčasná výchova etnických menšín v Slovenskej republike Josef Pšenak Maria Pšenakowa s. 149-155
W nurcie dialogiki akademickiej Maria Janukowicz s. 157-167
Особенности культурологического подхода в системе образования Tat'âna Lipaj s. 169-177
Koordynacja działań w aspekcie wielokulturowości na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych Grażyna Miłkowska s. 179-189
Konieczność radykalnych zmian w systemie edukacji w dziedzinie zarządzania Lidia Włodarska-Zoła s. 191-197
Różnice w komunikowaniu z perspektywy self-esteem Dorota Ortenburger Agata Woźniak-Krakowian s. 199-210
Ryzykanci – bohaterowie czy ofiary? : kulturowe uwarunkowania ryzykownej jazdy młodych mężczyzn Monika Stawiarska-Lietzau s. 211-220
Koncepcja dynamizmów rozwojowych Stefana Kunowskiego w optyce edukacyjnej analizy transakcyjnej Adrianna Sarnat-Ciastko s. 221-231
Pytania ankietowe – rzemiosło czy sztuka? Urszula Augustyniak s. 233-240
Dydaktyka języka polskiego jako języka ojczystego wobec wyzwań edukacji międzykulturowej Sylwia Pikula s. 241-254
Tekst ustny w dyskursie edukacyjnym Aneta Majkowska s. 255-268
Dewiacja jako rezultat transmisji kultury dewiacyjnej Sylwia Kita s. 269-283
Rodzina z problemem alkoholowym Katarzyna Zalas s. 285-303
Żołnierze Batalionów Chłopskich o Polsce i o sobie (pamiętniki żołnierzy BCh) Marta Meducka s. 307-317
Starania społeczeństwa Częstochowy o rozwój szkolnictwa w XIX wieku (do 1867 r.) Kazimierz Rędziński s. 319-350
Wychowanie fizyczne i sport w życiu Polonii mandżurskiej Adam Winiarz s. 351-361
Gimnazjum Mechaniczne Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego w Częstochowie w latach 1926–1933 Izabela Wrona s. 363-374
Organizacja kształcenia na poziomie średnim w szkołach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie w latach 1948–1956 Izabela Zimoch-Piaskowska s. 375-399
Роль і місце художньої освіти в школах України (з залученням львівського досвіду) Svìtlana Lupìj s. 401-406
Nauczycielki religii mojżeszowej w szkołach publicznych w Galicji w latach 1867–1939 Mirosław Łapot s. 407-418
Nota o autorach. s. 419-420