Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
ISSN 1734-185X
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
2006, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora. s. 7
Edukacyjne "primum non nocere" Janusz Czerny s. 11-15
Aluwialne koncepcje współczesnej pedagogiki Beata Krzyszpin s. 17-21
Edukacja w kontekście współczesnych przemian Jolanta Wilsz s. 23-31
Edukacja w dziedzinie zarządzania wobec wyzwań XXI wiek Lidia Włodarska-Zoła s. 33-41
Nauczyciele i uczniowie : podzieleni czy złączeni ze sobą? Maria Janukowicz s. 43-49
"Bricolage" w metodologii jakościowych badań edukacyjnych Ireneusz Kawecki s. 53-62
Problemy tożsamości narodowej na Ukrainie Irina Predborska s. 63-68
Między wiarą a ateizmem : katolicy niewierzący i praktykujący? Józef Baniak s. 69-90
Szkoła gimnazjalna a wielokulturowość Jolanta Górnik Edyta Widawska s. 91-106
Praca nauczycieli w kontekście reform szkolnych Melania Orzechowska s. 107-122
Współczesna rodzina wobec pracy zawodowej kobiet Anna Lipa s. 123-131
Redukowanie nadmiernego stresu przez studentów pedagogiki podczas egzaminów i zaliczeń ustnych w powiązaniu z umiejętnością relaksacji Paweł Zieliński s. 133-146
Nauka własna studenta - indywidualne jej preferencje i rola w przyswajaniu języka obcego Ewa Kiełb-Starczewska s. 147-155
Żydowskie szkolnictwo zawodowe w Małopolsce (1918–1939) Kazimierz Rędziński s. 159-172
Formy opieki nad sierotami żydowskimi w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939 (wybrane przykłady i aspekty) Mirosława Szczygieł s. 173-185
Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. dra Adolfa Liliena Mirosław Łapot s. 187-194
Działalność Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Przemyślu (1929–1938) Agnieszka Kaczyńska s. 195-202
Wymiar praktyczny działalności ks. Zygmunta Gorazdowskiego Ryszard Gołębiowski s. 203-209
Historyczny wymiar edukacji dziewcząt Barbara Wlaźlik s. 211-226
Wychowanie dzieci w rodzinie robotniczej w dzielnicy Raków - wczoraj i dziś Sylwia Domagalska-Wójcik s. 227-237
Noty o autorach. s. 239