Tytuł Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
ISSN 1734-185X
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
2005, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora. Kazimierz Rędziński s. 7-9
Rodzina w doświadczeniach i wyobrażeniach młodzieży - konstruowane role rodzicielskie i postrzegane obowiązki rodziców wobec dzieci Ewa Wysocka s. 13-38
W pułapce błędów wychowawczych Maria Janukowicz s. 39-48
Opieka nad żydowskim dzieckiem sierocym w Małopolsce Zachodniej w okresie międzywojennym Mirosław Łapot s. 49-79
Ślub kościelny jako podstawa małżeństwa i rodziny w wyobrażeniach i ocenach katolików polskich Józef Baniak s. 81-104
Z dziejów szkolnictwa polskiego na Ukrainie w latach 1914–1920 Kazimierz Rędziński s. 107-144
Galicyjskie Żydówki ze stopniem doktora w Uniwersytecie w Wiedniu do roku 1918 Jadwiga Suchmiel s. 145-162
Wychowawcze i edukacyjne funkcje placówek wychowania przedszkolnego w Częstochowie w latach 1918–1939 Mirosława Szczygieł s. 163-171
Szkoły średnie w Częstochowie na przełomie XIX i XX w. Agnieszka Kaczyńska s. 173-187
Szkolny doradca zawodowy w kontekście zmian oświatowych w wymiarze europejskim Gertruda Wieczorek s. 189-201
Rozwój indywidualny ukierunkowany oddziaływaniami pedagogicznymi i aktywnością własną człowieka w kontekście jego stałych indywidualnych cech osobowości Jolanta Wilsz s. 203-211
Koncepcja wykorzystania systemów rozmytych do optymalizacji celów kształcenia : ujęcie z perspektywy metodologii nauk Marek Antoni Jakubowski s. 213-219
Autoedukacja jako jeden z wymiarów edukacji ustawicznej Agnieszka Kozerska s. 221-227
Komputeryzacja kształcenia w świetle zasad dydaktyki ogólnej Zbigniew Łęski s. 229-241
Edukacja muzyczna dzieci niepełnosprawnych Ryszard Gołębiowski s. 243-250
Aktualne problemy funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych Wanda Zych s. 251-262
Metoda projektów a kreatywność - kształcenie aktywnych członków społeczeństwa obywatelskiego Dorota Gębuś Edyta Widawska s. 263-273
Stymulacja fal mózgowych a uczenie sięna przykładzie programu BrainWave Generator Zuzanna Marczak Dorota Stancewicz Zbigniew Wieczorek s. 275-286
Dyskusje nad formą oświaty w wybranych czasopismach pedagogicznych Lidia Pawelec s. 287-299
Klimat społeczny wokół szkoły Stanisław Gawlik s. 303-309
Jak jest nasza młodzież? : próba portretu Agata Woźniak-Krakowian s. 311-323
Międzynarodowe standardy ochrony mniejszości jako gwarancja wielokulturowości w edukacji Ewa Kula Marzena Pękowska s. 325-330
Prawne aspekty polityki państwa wobec mniejszości narodowych (etnicznych) ze szczególnym uwzględnieniem polityki oświatowej Leszek Wieczorek s. 331-340