Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia zawartości "Przeglądu Socjologicznego" 1930-1980 Halina Goździńska Grażyna Kononowicz Grzegorz Wojciechowski s. 1-87