Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9
Potoczna percepcja ruchliwości międzypokoleniowej : analiza porównawcza lat 1976-1980 Krystyna Janicka s. 11-32
Autorytaryzm, lęk i konformizm - robotnicy i inteligencja końca lat siedemdziesiątych w Polsce Jadwiga Koralewicz-Zębik s. 33-53
Subiektywne wizje porządku społecznego : propozycja typologii Wójciech Zaborowski s. 55-69
Wpływ przemian struktury na świadomość społeczną Tadeusz Remer s. 71-95
Ruchliwość społeczna w Polsce w latach 1945-1958 Janusz Hryniewicz s. 97-111
Systemowa analiza instytucji samorządu mieszkańców : podstawowe założenia teoretyczne oraz ustalenia empiryczne badań prawnych, społecznych i ekonomiczno-organizacyjnych stymulantów działania samorządu mieszkańców Anna Turska s. 113-127
Działacze samorządu mieszkańców - dysfunkcjonalny element osiedlowej samorządności Elżbieta Łojko s. 129-144
Kilka refleksji na temat badań patologii społecznej w osiedlach Jacek Wódz s. 145-156
Życie publiczne a samorząd osiedla oraz społeczno-kulturalne i samorządowe role Jerzy Białas Adam Sosnowski Jerzy Walkowiak Stanisław Wawryniuk s. 157-168
Kształtowanie się społeczności w mieście o szybkim rozwoju : możliwości zastosowania wyników badań socjologicznych w praktyce Mieczysław Miazga s. 169-177
Aspiracje migracyjne ludności wiejskiej Mieczysław Kowalski s. 179-193
Postawy mieszkańców wsi wobec zabytków Andrzej Majer s. 195-210
"Zróżnicowanie społeczne w perspektywie porównawczej", red. K.M. Słomczyński i W. Wesołowski, Wrocław 1981 : [recenzja] Krzysztof Zagórski K.M. Słomczyński (aut. dzieła rec.) W. Wesołowski (aut. dzieła rec.) s. 211-232
Jezr Licki (12 X 1901 - 31 III 1982 r.) Andrzej Kojder s. 233-236
Summaries s. 237-245