Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczyny, mechanizm i skutki stopniowania reformy Cezary Józefiak s. 7-19
Mechanizm artykulacji interesów ekonomicznych w różnych formach własności ogólnonarodowej Anna Fornalczyk s. 21-40
Kadra techniczna w warunkach przemian społeczno-gospodarczych przedsiębiorstwa przemysłowego Julian Bugiel s. 41-64
Kierowanie a warunki sytuacyjne : rola struktury zadania Kryspin Karczmarczyk s. 65-79
Forma stabilizacji kadry kierowniczej w warunkach maksymalizacji zatrudnienia Lesław H. Haber s. 81-91
Zatrudnienie w świetle społecznych doświadczeń i w opiniach kadry kierowniczej Maria Jarosińska s. 93-118
Istota i funkcja płac w gospodarce Anna Buchner-Jeziorska s. 119-130
Zróżnicowanie układów aksjonormatywnych w środowisku pracy : komunikat z badań Janusz F. Górski s. 131-154
Motywacyjne uwarunkowania pracowniczej aktywności racjonalizatorskiej Teresa J. Makowska s. 155-182
"Sociological Paradigms and Organisational Analysis", Gibson Burrell, Gareth Morgan, London 1979 : [recenzja] Jolanta Kulpińska Gibson Burrell (aut. dzieła rec.) Gareth Morgan (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Współczesne teorie organizacji", red. A. Koźmiński, Warszawa 1983 : [recenzja] Anna Buchner-Jeziorska A. Koźmiński (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Człowiek i system : ograniczenia działania zespołowego", Michel Crozier, Erhard Friedberg, przekład i przedmowa Krystyna Bolesta-Kukułka, Warszawa 1982 : [recenzja] Piotr Tobera Krystyna Bolesta-Kukułka (aut. dzieła rec.) Michel Crozier (aut. dzieła rec.) Erhard Friedberg (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Un travail à soi", Philippe Bernoux, Privat 1981 : [recenzja] Jolanta Kulpińska Philippe Bernoux (aut. dzieła rec.) s. 190-192
"Einführung in die Arbeits - und Industriesoziologie", red. W. Littek, W. Rammert, G. Wachtler, Frankfurt Sławomir Skalmierski W. Littek (aut. dzieła rec.) W. Rammert (aut. dzieła rec.) G. Wachtler (aut. dzieła rec.) s. 192-196
"Robotnicy i inżynierowie : postawy wobec pracy i wybranych wartości społecznych", Krzysztof Hirszel, Warszawa 1983 : [recenzja] Bronisław Morawski Krzysztof Hirszel (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Industrial Democracy in Europe", Oxford 1981 : [recenzja] Jolanta Kulpińska s. 199-201
Wspomnienie o profesorze Jerzym Piotrowskim Halina Worach-Kordas s. 203-206
Wspomnienie o Aleksandrze Wallisie Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska s. 207-209
Wspomnienie o prof. Kazimierze Zawistowicz-Adamskiej Bronisława Kopczyńska-Jaworska s. 210-214
Programy badań nad pracą w latach 1980-1985 Jolanta Kulpińska s. 215-216
Międzynarodowe programy badań nad pracą Jolanta Kulpińska s. 216-219
Komunikat z Seminarium socjologów polskich i NRD pt. "Postawy i zachowania pracowników w warunkach wdrażania nowej techniki", 25-28 września 1983 r., Dobieszków k. Łodzi Sławomir Skalmierski s. 219-220
Summaries s. 221-226