Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczne i kulturalne podłoże kształtowania się egipskiego ruchu nacjonalistycznego Franciszek Bocheński s. 7-69
Mustafa Kamil i egipski ruch narodowy Teresa Stajuda s. 71-99
Przemiany społeczno-polityczne w królestwie Buganda pod wpływem kolonializmu Małgorzata Majchrzak s. 101-136
Urbanizacja i przemiany afrykańskich struktur społecznych Andrzej K. Paluch s. 137-158
Tradycyjna rodzina chłopa wschodnioafrykańskiego jako zespół produkcyjny Leszek Dzięgiel s. 159-178
Obraz Afryki w świetle katolickich czasopism misyjnych i publicystyki kolonialnej w Polsce lat międzywojennych Ryszard Dobrowolski s. 179-222
Summaries s. 223-234