Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7
Nierówności społeczne : wstępne sformułowanie problemu Edmund Wnuk-Lipiński s. 9-18
Układ nierówności w społeczeństwie II Rzeczypospolitej 1918-1939 Barbara Poznańska s. 19-32
Genetyczne i środowiskowe źródła zróżnicowania w poziomie umysłowym Anna Firkowska-Mankiewicz s. 33-44
Nierówności w dostępie do wykształcenia Ireneusz Białecki s. 45-67
Ruchliwość społeczna w Polsce: 1945-1980 Bogdan W. Mach s. 69-84
Nierówności w procesie osiągania pozycji społecznej Krystyna Janicka s. 85-104
Wpływ systemu politycznego i gospodarczego na nierówności społeczne : propozycja schematu analizy Andrzej Rychard s. 105-117
Opis nierówności społecznych w konsumpcji Joanna Sikorska s. 119-129
Geneza nierówności uczestnictwa w kulturze Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz s. 131-138
Nierówności społeczne w Polsce - zamiast podsumowania Andrzej Rychard Joanna Sikorska Edmund Wnuk-Lipiński s. 139-146
Kształtowanie się wskaźników rozbieżności między miastem a wsią w zakresie zrealizowanej siły nabywczej i motoryzacji indywidualnej w okresie 1960-1970 : propozycje metodologiczne Zygmunt Gostkowski s. 147-165
Dekompozycja tablic ruchliwości społecznej Grzegorz Lissowski s. 167-210
Rola pochodzenia społecznego i wykształcenia w procesie osiągania pozycji społeczno-ekonomicznych w Polsce i w Finlandii Michał Pohoski Seppo Pöntinen s. 211-226
Zdrowotny wymiar nierówności społecznych Magdalena Sokołowska s. 227-239
Nierówności społeczne w aspekcie międzygeneracyjnym Wielisława Warzywoda-Kruszyńska s. 241-261
Położenie materialne grup społeczno-zawodowych i jego percepcja - analiza zmian w latach 1965-1980 Anita Wojciechowska s. 263-297
Zagadnienia nierówności społecznych w mieście szybko rozwijającym się pod wpływem budowanego kompleksu przemysłowego Irena Machaj s. 299-310
Wybrane problemy klas a stan badań nad drobnomieszczaństwem współczesnym Zdzisław Zagórski s. 311-332
Summaries s. 333-344