Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9
Podstawowe problemy rozwoju szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej w latach osiemdziesiątych Hanna Jabłońska-Skinder s. 11-26
Teoretyczne orientacje w polskich badaniach nierówności edukacyjnych Adam Gracjan Fijałkowski s. 27-61
Obraz i zmiany selekcji szkolnej w Polsce powojennej Ireneusz Białecki s. 63-84
Społeczne aspekty drugiego progu selekcyjnego Ryszard Borowicz Żywia Leszkowicz-Baczyńska Dorota Rybczyńska s. 85-102
Wybrane problemy młodzieży studenckiej - jej kształcenie i koncepcje życia Benon Bromberek s. 103-141
Czynniki wpływające na nastawienia wobec studiowania w świetle wyników badań nad studentami Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Kistelski Ilona Przybyłowska s. 143-180
Młodzież studencka : aspiracje - wartości - aktywność Jan Garlicki s. 181-199
Wartości, cele i plany życiowe - studenci Warszawy wobec kryzysu Grzegorz Lindenberg s. 201-230
Religijność studentów Uniwersytetu Łódzkiego Edmund Lewandowski s. 231-244
Interakcje między pracownikami naukowo-dydaktycznymi i studentami Ewa Goryńska Mirosława Jastrząb-Mrozicka s. 245-261
Patologia i terapia życia naukowego Janusz Goćkowski s. 263-283
Procesy patologizacji życia naukowego Leszek W. Gronner s. 285-301
Proces kształtowania kadr uniwersyteckich w świetle analizy systemowej Jan Jerschina s. 303-338
Praca na wyższych uczelniach w opiniach pracowników uniwersytetów i politechnik Elżbieta Wnuk-Lipińska s. 339-363
"Studium und Krise, eine empirische Untersuchung über studentische Belastungen und Probleme", H.J. Kruger, I. Steinman, G. Stetfeld, M. Polkowski, T. Haland-Wirth, New York 1986 : [recenzja] Janusz F. Górski T. Haland-Wirth (aut. dzieła rec.) H.J. Kruger (aut. dzieła rec.) M. Polkowski (aut. dzieła rec.) I. Steinman (aut. dzieła rec.) G. Stetfeld (aut. dzieła rec.) s. 365-368
"Ruchliwość pracowników z wyższym wykształceniem", Janusz Witkowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Mikołaj Lisiecki Janusz Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 368-371
"Socioogical Interpretations of Education", Davis Blackledge, Barry Hunt, London - Sydney - Dover - New Hampshire 1985 : [recenzja] Elżbieta Wnuk-Lipińska David Blackledge (aut. dzieła rec.) Barry Hunt (aut. dzieła rec.) s. 371-374
"Zmiana społeczna a świadomość polityczna : dynamika postaw politycznych studentów Warszawy 1979-1983", Grzegorz Lindenberg, Warszawa 1986 : [recenzja] Ilona Przybyłowska Grzegorz Lindenberg (aut. dzieła rec.) s. 374-376
"Świadomość i postawy polityczne studentów", Warszawa 1987 : [recenzja] Mirosława Jastrząb-Mrozicka s. 376-380
"Studenci w świetle badań socjologicznych", red. Z. Krawczyk, I. Pańkow, Warszawa 1986 : [recenzja] Barbara Wilska-Duszyńska Z. Krawczyk (aut. dzieła rec.) I. Pańkow (aut. dzieła rec.) s. 380-383
Informacja o badaniach prowadzonych w Zakładzie Badań Socjologicznych Instytutu Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego Halina Najduchowska s. 385-387
Informacja o działalności Ośrodka Badań Socjologicznych ZSP Małgorzata Łach s. 389-391
Summaries s. 393-403