Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Józef Chałasiński s. 7-11
Z zagadnień kultury współczesnej Józef Chałasiński s. 11-52
Kryzys koncepcji uniwersytetu liberalnego Jan Szczepański s. 53-92
Z problematyki przeobrażeń społecznych i kulturalnych w Polsce połowy XIX wieku Antonina Kłoskowska s. 93-161
Pojęcie liberalizmu w badaniach nad myślą społeczną XIX w. i w pracach Marksa, Engelsa i Lenina Jan Lutyński s. 162-230
Zagadnienia teorii socjalistycznej rewolucji kulturalnej w piśmiennictwie radzieckim Józef Kądzielski s. 231-258
Społeczność lokalna a zagadnienie upowszechniania kultury Stefan Nowakowski s. 259-283
Zagadnienia socjalistycznych badań nad inteligencją Wacław Piotrowski s. 284-306
Stosunek komunistycznej partii USA do amerykańskiej tradycji liberalno-demokratycznej i do liberałów w okresie "zimnej wojny" i faszyzacji Zygmunt Gostkowski s. 307-374
Walka komunistów francuskich o nową szkołę dla mas Karol Kotłowski s. 375-418
Strach i honor : (na marginesie literatury obozów koncentracyjnych) Krystyna Chałasińska s. 419-434
"Przegląd Socjologiczny" - "Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych" (1946-1956) s. 435-439