Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geografia etniczna i obszary geograficzno-etniczne Afryki Zygmunt Komorowski s. 7-20
Naserowska koncepcja przemian społecznych w Egipcie Edward Szymański s. 21-35
Kolonializm niemiecki w Kamerunie i jego współczesne oceny Wanda Leopold s. 37-57
Przeobrażenia ekonomiczne a problem rozwoju społeczeństwa w niepodległej Ghanie Jan Parys s. 59-89
Od protektoratu do rządów wojskowych : proces przemian politycznych w Ugandzie Małgorzata Szupejko s. 91-111
społeczne drogi kształtowania się Apartheidu w Afryce Południowej Antoni Grzybowski s. 113-141
Wybrane aspekty problematyki przemian kulturowych Afrykanów w Brazylii Andrzej Krasnowolski s. 143-161
Integracja społeczna a polityka językowa w Maghrebie Elżbieta Rekłajtis s. 163-182
Język indonezyjski a powstawanie struktury narodowej Indonezji Janusz Kamocki s. 183-194
Aśramy biernego oporu Stanisław Tokarski s. 195-216
Wspomnienie o Wandzie Leopold Lidia Ziółkowska s. 217-221
Summaries s. 223-234