Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój nowoczesnego szkolnictwa i przemiany kulturowe w Afryce Zachodniej : zarys problematyki Zygmunt Komorowski s. 7-35
Makerere University College i problemy afrykańskiego uniwersytetu Andrzej Zajączkowski s. 37-61
Ruchy religijne w Kongu Belgijskim Grzegorz Jerzy Kaczyński s. 63-132
Synkretyzm religijny w Gabonie Stanisław Świderski s. 133-174
Czarna Afryka w poszukiwaniu drogi przyszłości Halina Hanna Bobrowska s. 175-218
Summaries s. 219-224