Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja Jedności Afryki i Festiwal Panafrykański Józef Chałasiński s. 7-12
Cztery lata niepodległej Rodezji Krystyna Chałasińska s. 13-19
Problem białego osadnika w Kenii Andrzej Waligórski s. 20-40
Indusi w Afryce Wschodniej Barbara Łabęcka s. 41-56
Jan Christian Smuts w polityce Południowej Afryki Antoni Grabowski s. 57-81
Udział Arabów w kształtowaniu Narodu Sudańskiego Anna Mrozek s. 82-143
Struktura społeczna i polityczna Kel Ahaggar 1945-1954 Krzysztof Makulski s. 144-186
Dom, szkoła koraniczna i literatura ustna jako zespół wychowawczy (Algieria, I połowa naszego stulecia) Elżbieta Rekłajtis s. 187-214
Powstanie partii politycznych w Maroku Abdelkader Ziraoui s. 215-232
Refleksje na temat życia i jego afirmacji w synkretycznych kulturach Fangów Stanisław Świderski s. 233-259
Religie synkretyczne Czarnej Afryki i ich rola w tworzeniu nowej, afrykańskiej świadomości ponadplemiennej Piotr Niklewicz s. 260-283
Ruchy religijne w Afryce Andrzej Zajączkowski s. 284-306
Tradycje wielkiej sawanny Zygmunt Komorowski s. 307-349
Zagadnienia społeczne w utworach Sembene Ousmane'a Halina Hanna Bobrowska s. 350-369
Powieści Ibo Wanda Leopold s. 370-387
Czarny Orfeusz Wanda Leopold Jean Paul Sartre s. 388-422
Summaries s. 423-451