Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7
Problem wyjaśniania rozważany w perspektywie socjologii Barbara Tuchańska s. 9-35
Hermeneutyczne podstawy socjologii rozumiejącej Maxa Webera Jacek Ganowicz s. 37-64
Sytuacja materialna : propozycje pojęcia Paweł B. Sztabiński s. 65-82
Zdrowy rozsądek w naukach społecznych : norma postępowania, przedmiot badań czy wstydliwa przypadłość Tomasz Maruszewski s. 83-98
Teoria - wskaźniki - postępowanie badawcze Bolesław Suchocki Jerzy Walkowiak s. 99-112
Eksperymentalne badanie zmian - metodologiczne problemy stosowania pretestu zmiennej zależnej Jerzy Brzeziński s. 113-139
Interrogacyjne badanie prestiżu zawodów : analiza uporządkowań jednostkowych Andrzej Paweł Wejland s. 141-162
Wiarygodność danych w socjologicznym badaniu ankietowym Katarzyna Staszyńska s. 163-175
Wiarygodność źródeł i rzetelność danych urzędowych Antoni Sułek s. 177-192
Weryfikacja zewnętrzna danych socjologicznych : problem informacji sprawdzających Paweł Daniłowicz s. 193-207
Analiza odmów w polskich badaniach kwestionariuszowych w latach 1982-1985 Krystyna Lutyńska s. 209-234
Wywiad kwestionariuszowy i ankieta pocztowa : analiza przebiegów procesów uzyskiwania informacji i ich rezultatów Franciszek Sztabiński s. 235-263
O metodologiczną ocenę badań społecznego prestiżu zawodów : uwagi w związku z książką Ireny Reszke Andrzej Paweł Wejland Irena Reszke (aut. dzieła rec.) s. 265-271
"Prestiż : analiza struktur pojęciowych", Andrzej Paweł Wejland, Warszawa 1983 : [recenzja] Irena Reszke Andrzej Paweł Wejland (aut. dzieła rec.) s. 272-275
"Wywiad kwestionariuszowy : analizy teoretyczne i badania empiryczne", red. Krystyna Lutyńska, Andrzej Paweł Wejland, Wrocław 1983 : [recenzja] Edmund Mokrzycki Krystyna Lutyńska (aut. dzieła rec.) Andrzej Paweł Wejland (aut. dzieła rec.) s. 275-277
"Wörterbuch der marxistisch-leninistischen Soziologie", red. G. Assmann, W. Eichhorn I, E. Hahn, G. Heyden, H. Jetzschmann, A. Kretzschmar, M. Puschmann, H. Taubert, R. Weidig, Berlin 1983 : [recenzja] Andrzej Paweł Wejland G. Assmann (aut. dzieła rec.) E. Hahn (aut. dzieła rec.) G. Heyden (aut. dzieła rec.) W. Eichhorn I (aut. dzieła rec.) H. Jetzschmann (aut. dzieła rec.) A. Kretzschmar (aut. dzieła rec.) M. Puschmann (aut. dzieła rec.) H. Taubert (aut. dzieła rec.) R. Weidig (aut. dzieła rec.) s. 277-279
"Koliczestwiennyje mietody w socyołogiczeskich issliedowanijach", Władimir I. Paniotto, Walentin S. Maksimienko, Kijew 1982 : [recenzja] Andrzej Paweł Wejland Walentin S. Maksimienko (aut. dzieła rec.) Włodimir I. Paniotto (aut. dzieła rec.) s. 280-281
"Jalons pour une théorie du questionnaire dans les sciences de l'homme", Jean-Paul Grémy, Paris 1980 : [recenzja] Andrzej Paweł Wejland Jean-Paul Grémy (aut. dzieła rec.) s. 282-287
"Les enquêtes sociologiques : theories et pratique", Rodolphe Ghiglione, Paris 1978 : [recenzja] Franciszek Sztabiński Rodolphe Ghiglione (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Questions and Answers in Attitude Surveys : Experiments on Question Form, Wording and Context", Howard Schuman, Stanley Presser, New York, 1981 : [recenzja] Franciszek Sztabiński Stanley Presser (aut. dzieła rec.) Howard Schuman (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"Lekarze na Śląsku Opolskim", Maria Grygierczyk, Stanisław Jałowiecki, Maria Paszkiewicz, Janusz Woźniacki, Opole 1982 : [recenzja] Franciszek Sztabiński Maria Grygierczyk (aut. dzieła rec.) Stanisław Jałowiecki (aut. dzieła rec.) Maria Paszkiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Woźniacki (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"Zmienne osobowe w badaniach socjologicznych", Paweł Daniłowicz, Paweł B. Sztabiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Claudia Torres-Bartyzel Paweł Daniłowicz (aut. dzieła rec.) Paweł B. Sztabiński (aut. dzieła rec.) s. 295-299
Jan Lutyński 19 X 1921 - 16 IV 1988 s. 301
Summaries s. 303-308
Bibliografia druków zwartych i prac doktorskich z zakresu metodologii badań socjologicznych, przygotowanych w ośrodku łódzkim w latach 1965-1988 Krystyna Lutyńska s. 309-311
Uzupełnienie do artykułu Basila Bernsteina "Kody i ich odmiany, kształcenie i proces reprodukcji kulturalnej", który został zamieszczony w "Przeglądzie Socjologicznym", t. XXXIV s. 312