Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7-9
Koncepcja sytuacji pracy w badaniach struktury społecznej Jolanta Kulpińska s. 11-22
Problemy identyfikacji postaw wobec pracy Bronisław Morawski s. 23-40
Motywacyjna funkcja płac - rozważania socjologiczne Anna Buchner-Jeziorska s. 41-51
Aspiracje finansowe robotników Piotr Bohdziewicz s. 53-64
Ruch ekologiczny we Francji Piotr Tobera s. 65-81
Automatyzacja : nadzieje i obawy robotników Adam Sarapata s. 83-95
Preferencje różnych aspektów pracy zawodowej i ich korelaty : metody i wynika badania wartości zawodowej u inżynierów przemysłu maszynowego Anna Majewska s. 97-117
Systemowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w Polsce Jadwiga Staniszkis s. 119-139
Komunikat o seminarium polsko-francuskim "Przemiany stosunków społecznych w przemyśle" Anna Buchner-Jeziorska s. 141-142
Summaries s. 143-147