Tytuł Mazowieckie Studia Humanistyczne
ISSN 1234-5075
Wydawca Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Mazowieckie Studia Humanistyczne
1995, Tom 1, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Wiesław Balcerak s. 5-6
Oświata w działalności i publicystyce Tomasza Nocznickiego Henryk Mierzwiński s. 7-29
Sienkiewicza "Za chlebem" i Żeromskiego odkrywanie Ameryki Wojciech Jerzy Podgórski s. 31-41
Twórczość etyczna Karola Wojtyły Józef Jaroń s. 43-61
Polska myśl naukowo-techniczna w wojnie z Niemcami 1939-1945 Piotr Matusak s. 63-85
Chrześcijańska etyka pracy w świadectwie źródeł biblijnych Marian Filipiak s. 87-96
Filozofia techniki a bioetyka Eugeniusz Rejnat s. 97-106
Marie-Dominique Chenu - życie i twórczość (1895-1990) Henryk Piluś s. 107-110
Polska lokalna w oczach młodzieży Izabella Bukraba-Rylska s. 111-120
Dwór Bacciarellich w Osieku koło Łowicza Aleksander Bacciarelli s. 121-138
Desperacka próba obrony : listy Ławrientiego Berii z celi więziennej, 28 czerwca-2 lipca 1953 r. Jan Sobczak s. 139-155
Troska Jana Pawła II o przyszłość wspólnoty ludzkiej Henryk Piluś Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 156-164
"Polska-Białoruś 1918-1945. Zbiór studiów i materiałów", pod red. Wiesława Balceraka, Warszawa 1994 : [recenzja] Piotr Matusak Wiesław Balcerak (aut. dzieła rec.) s. 164-166
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Integracja Europy. Historia-Problemy-Przyszłość" Piotr Matusak s. 167-169
Sprawozdanie z sesji "Polska i Rumunia w Europie Środkowej" Piotr Matusak s. 170-173