Tytuł Mazowieckie Studia Humanistyczne
ISSN 1234-5075
Wydawca Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Mazowieckie Studia Humanistyczne
1999, Tom 5, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich w latach 1949-1953 : w świetle akt własnych Dariusz Jarosz s. 5-45
Polskie ugrupowania polityczne w Rosji wobec problemu niepodległości Rzeczypospolitej (luty-listopad 1917 roku) Henryk Bartoszewicz s. 47-66
Wpływ idei niemieckiego Oświecenia na edukacyjną działalność prymasa Michała Poniatowskiego : fascynacje i kontakty Katarzyna Karaskiewicz s. 67-91
Raz jeszcze o płacidłach płóciennych Jacek Adamczyk s. 93-124
Antoni Zawadzki największy kupiec łowicki : dzieje rodu w latach 1760-1860 Krzysztof Fafiński s. 125-156
Francuskie opinie o polityce skarbowej i walutowej rządu Władysława Grabskiego (1923-1925) Maria Pasztor s. 157-165
Prawne podstawy mocy obowiązującej zarządzeń Konferencji Episkopatu w kościele diecezjalnym Krzysztof Warchałowski s. 167-188
W kręgu Bachtina Roch Sulima Michaił Bachtin (aut. dzieła rec.) Aleksander Woźny (aut. dzieła rec.) s. 189-193
"O Polsce na uchodźstwie. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej 1939-1945", Eugeniusz Duraczyński, Warszawa 1997 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Eugeniusz Duraczyński (aut. dzieła rec.) s. 194-200
"Kultura audiowizualna u progu XXI wieku", Maryla Hopfinger, Warszawa 1997 : [recenzja] Roch Sulima Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945", Piotr Matusak, Siedlce 1997 : [recenzja] Jerzy Cygan Piotr Matusak (aut. dzieła rec.) s. 203-206
Działalność zawodowa nauczycieli akademickich w kształceniu pedagogów : z teorii i praktyki Elżbieta Górnikowska-Zwolak s. 207-211
Kilka sprostowań do artykułu Edwarda Mariana Tomczaka "Polska Organizacja Zbrojna w Łowiczu" Stanisław Antoni Masztanowicz s. 213-219