Tytuł Mazowieckie Studia Humanistyczne
ISSN 1234-5075
Wydawca Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Mazowieckie Studia Humanistyczne
2000, Tom 6, Numer 1-2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowe i wewnętrzne położenie kaganatu chazarskiego w pierwszej połowie X wieku Grzegorz Rostkowski s. 5-24
Z historii polityki zagranicznej książąt halickich i wołyńskich w XIII wieku Mykoła F. Kotljar Igor Zakrzewski (tłum.) s. 25-40
Główne nurty-odłamy ruchu wolnomularskiego : do końca lat dwudziestych XX wieku Ludwik Hass s. 41-68
Przesłanki i motywacje polityki Józefa Becka w 1939 roku Michał Jerzy Zacharias s. 69-81
Pakt Ribbentrop-Mołotow, Wielka Brytania a Bałkany : próba bilansu Anna Garlicka s. 83-96
Waka o status Dunaju po II wojnie światowej : do konferencji belgradzkiej 1948 roku Andrzej Koryn s. 97-112
O sztukę socjalistyczną w treści i narodową w formie : konferencja w Nieborowie 12-13 lutego 1949 roku Janusz Opaska s. 113-123
Białorusko-polskie stosunki polityczne: "szara strefa" niepewności Mieczysław Czesnowski s. 125-134
Prekursorzy łowickiej uczelni Michał Marian Grzybowski s. 135-137
Memoriał Karola Ripy z 1933 roku : o sytuacji Polaków na Słowacji Marek Skawiński Tadeusz Mikołaj Trajdos s. 139-186
Polacy na Uniwersytecie Sofijskim Zbigniew Klejn s. 187-197
Duńska polityka społeczna w ujęciu historycznym Elżbieta Pajdowska s. 199-206
Dziennik Georgi Dymitrowa - świadectwo lęku oraz interioryzacji utopii komunizmu Elżbieta Znamierowska-Rakk s. 207-223
Dwugłos polsko-ukraiński o epopei Piłsudski-Petlura Antoni Serednicki s. 223-233
"Ustawa XII tablic. Rekonstrukcje doby Renesansu", Maria Zabłocka, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Cesarz Mikołaj II. Młodość i pierwsze lata panowania 1868-1900, cz. I: Młodość ; cz. II: Na tronie", Jan Sobczak, Olsztyn 1998 : [recenzja] Norbert Kasparek Jan Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920", Norman Davies, Kraków 1998 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Norman Davies (aut. dzieła rec.) s. 238-241
"Il pentimento e la penitenza come atteggiamento di vita cristiana in Tertulliano e in Cipriano (Estratto della tesi dottorale in teologia e scienze patristiche)", Jerzy Krykowski, Roma 1999 : [recenzja] Zbigniew Skiełczyński Jerzy Krykowski (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Gniazda rodzinne. T. 1-2", Janusz Miliszkiewicz, Warszawa 1998-1999 : [recenzja] Tadeusz Epsztein Janusz Miliszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"Między mitem a logosem. Europejski podręcznik filozofii. Dialektyka greckiego oświecenia jako europejski paradygmat", pod red. Barbary A. Markiewicz, Warszawa 2000 : [recenzja] Wojciech Słomski Barbara A. Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej", Teresa Hołówka, Warszawa 1998 : [recenzja] Wojciech Słomski Teresa Hołówka (aut. dzieła rec.) s. 251-255
"Arbitralność filozofii", Józef Niżnik, Warszawa 1999 : [recenzja] Wojciech Słomski Józef Niżnik (aut. dzieła rec.) s. 255-259
Polska-Ukraina : sojusz wojskowo-polityczny po osiemdziesięciu latach Antoni Serednicki s. 261-262