Tytuł Mazowieckie Studia Humanistyczne
ISSN 1234-5075
Wydawca Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Mazowieckie Studia Humanistyczne
2001, Tom 7, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstępna analiza materiałów źródłowych z tzw. fazy II osady grodowej w Gdańsku : druga połowa XI w. - początek XII w. Romana Gupieniec s. 5-22
Prasa londyńska wobec reform Aleksandra II w Rosji Iwona Sakowicz s. 23-35
Między Wschodem i Zachodem : międzynarodowe aspekty sowietyzacji Europy Środkowowschodniej (1944-1947) Andrzej Koryn s. 37-50
Źródła archiwalne i ich wartość w badaniach polszczyzny łowiczan (XVII-XVIII wiek) Dorota Lewandowska s. 51-61
Zrzuty lotnicze i ich odbiór na terenie powiatu (obwodu ZWZ-AK) łowickiego (1941-1944) Edward M. Tomczak s. 63-122
Prasa czeska wobec polsko-słowackich rokowań rektyfikacyjnych w świetle raportów prasowych Konsulatu RP w Morawskiej Ostrawie z listopada i grudnia 1938 roku Robert Kowalski s. 123-133
"Mickiewicz-Słowacki-Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty", pod red. Ewy Owczarz, Jerzego Smulskiego, Łowicz 2001 : [recenzja] Łukasz Skowroński Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 135-141
"Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 2000 : [recenzja] Rafał Dmowski Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 141-152
"Świat po Kosowie", pod red. Agnieszki Magdziak-Miszewskiej, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Stańczyk Agnieszka Magdziak-Miszewska (aut. dzieła rec.) s. 152-157
"O filozofię bać się nie musimy", Barbara Skarga, Warszawa 1999 : [recenzja] Wojciech Słomski Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Wiedza a założeniowość", pod red. Aliny Motyckiej, Warszawa 2000 : [recenzja] Wojciech Słomski Alina Motycka (aut. dzieła rec.) s. 160-164