Tytuł Mazowieckie Studia Humanistyczne
ISSN 1234-5075
Wydawca Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Mazowieckie Studia Humanistyczne
1996, Tom 2, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie fascynacje młodym cesarzem Mikołajem II : geneza jego wizyty warszawskiej we wrześniu 1897 roku i próba polsko-rosyjskiej "ugody" Jan Sobczak s. 5-39
Masowe deportacje polskiej ludności cywilnej w głąb ZSRR w latach 1940-1941 : próba weryfikacji danych Daniel Boćkowski s. 41-51
Krystalizacja polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec Związku Sowieckiego w latach 1945-1947 Michał Jerzy Zacharias s. 53-74
Rozwój stosunków interpersonalnych dzieci i młodzieży będącej w normie i w patologii Leon Niebrzydowski s. 75-89
Aktualny stan bioetyki w Polsce - refleksje - propozycje Józef Jaroń s. 91-111
Agroturystyka a odnowa środowiska lokalnego : założenia - realia - konteksty Izabella Bukraba-Rylska s. 113-126
Trudne początki demokracji lokalnej : wysiłki na rzecz odbudowy samorządu terytorialnego w latach osiemdziesiątych Bronisław Ryś s. 127-142
Kościół - humanizm - kultura : homilia na inaugurację trzeciego roku akademickiego Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu Alojzy Orszulik s. 143-146
Bobrowniki : próba analizy rozwoju przestrzennego wsi Jolanta Korepta s. 147-163
Nieznany wyroby majolikowe Fundacji ks. Anzelma Grzesiewicza dla kościoła parafialnego w Kocierzewie Walerian Warchałowski s. 165-173
Zbiór obrazów i dzieł sztuki pozostawiony rodzinie przez Marcelego Bacciarellego Aleksander Bacciarelli s. 175-195
Wójtowie Warty w późnym średniowieczu Agnieszka Bartoszewicz s. 197-204
Wywiad udzielony przez profesora Marie-Dominique Chenu Henrykowi Pilusiowi. Marie-Dominique Chenu Henryk Piluś s. 205-212
Dyrektywy sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku Czesław Grzelak Stanisław Jaczyński s. 213-222
W pierwszą po klęsce wrześniowej rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego Tadeusz Kisielewski s. 223-232
Łowiczanin - przywódca "białej" Rosji : nowości rosyjskie o gen. Antonie Denikinie Jan Sobczak s. 233-238
"Ziemie dzielnicy pruskiej w polskich koncepcjach i działalności politycznej 1864-1939", Marian Mroczko, Gdańsk 1994 : [recenzja] Jerzy Przybylski Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 238-240
"Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej", Janusz Zbudniewek, Kraków 1994 : [recenzja] Piotr Matusak Janusz Zbudniewek (aut. dzieła rec.) s. 240-246
"Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943-1968", Edward Jan Nalepa, Warszawa 1995 : [recenzja] Czesław Grzelak Edward Jan Nalepa (aut. dzieła rec.) s. 246-251
"Borejsza i Różański. Przyczynek do dziejów stalinizmu w Polsce", Barbara Fijałkowska, Olsztyn 1995 : [recenzja] Tadeusz J. Żółciński Barbara Fijałkowska (aut. dzieła rec.) s. 252-254
Sprawozdanie z międzynarodowej sesji nt. "Ostatnie lata I Rzeczypospolitej" Piotr Matusak s. 255-258
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji nt. "Miejsce wyższego szkolnictwa niepaństwowego w systemie edukacji narodowej" Jan Bogusz s. 258-264
Sprawozdanie z sesji nt. "Od Wersalu do Poczdamu" Aleksandra J. Leinwand s. 264-272