Tytuł Mazowieckie Studia Humanistyczne
ISSN 1234-5075
Wydawca Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Mazowieckie Studia Humanistyczne
1997, Tom 3, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów miast średniowiecznych : próba odtworzenia stanu zabudowy działek budowlanych w miastach wczesno- i późnośredniowiecznych w basenie Morza Bałtyckiego Romana Gupieniec s. 5-36
Znaczenie plebiscytu w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych po I wojnie światowej : na przykładzie niedoszłego plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie Ewa Orlof s. 37-42
Narodowościowo-mniejszościowe problemy Bułgarii i Polski oraz ich wpływ na bezpieczeństwo Międzymorza (1919-1939) Krystio Manczew s. 43-59
Rząd RP Stanisława Mikołajczyka wobec konferencji ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych w Moskwie (19-30 października 1943 roku) Marek Kazimierz Kamiński s. 61-83
Cenzura i inne mechanizmy sterowania historykami w PRL : osobiste doświadczenia i przemyślenia Ludwik Hass s. 85-102
Filozofia neotomizmu polskiego Henryk Piluś s. 103-121
Modelowanie systemowe skuteczności metod nauczania-uczenia się: założenia i egzemplifikacja Krystyna Duraj-Nowakowa s. 123-132
Etyczne dylematy eksperymentów medycznych Eugeniusz Rejnat s. 133-146
Gwara wsi Mastki w świetle dawniejszych i aktualnych badań : wybrane problemy Renata Marciniak s. 147-154
Relacja Stanisława Łohynowicza o pobycie w sowieckich obozach koncentracyjnych dla polskich jeńców wojskowych w latach 1939-1941 Tadeusz M. Trajdos s. 155-158
"Stalin i powstanie warszawskie", Antoni Przygoński, Warszawa 1994 : [recenzja] Stanisław Jaczyński Antoni Przygoński (aut. dzieła rec.) s. 159-166
"Obrona Warszawy 6-7 września 1831 roku", Tomasz Strzeżek, Olsztyn 1996 : [recenzja] Norbert Kasparek Tomasz Strzeżek (aut. dzieła rec.) s. 166-170
"Stâlpii noii puterii în România", Silviu Brucan, Buçuresti 1996 : [recenzja] Alicja Sowińska-Krupka Silviu Brucan (aut. dzieła rec.) s. 170-174
"Profesjonalizacja studentów przez teorie i praktyki pedagogiczne", Krystyna Duraj-Nowakowa, Łowicz 1996 : [recenzja] Wanda Wójcik Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 174-177
"Kultura fizyczna i przysposobienie wojskowe w Częstochowie i w powiecie częstochowskim w latach 1918-1939", Eligiusz Małolepszy, Częstochowa 1996 : [recenzja] Henryk Mierzwiński Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) s. 178-181
Sprawozdanie z sesji na temat "Święty Wojciech i początki Kościoła w Polsce" Magdalena Czapska s. 183-185
Sprostowanie. s. 189, 189-0