Tytuł Mazowieckie Studia Humanistyczne
ISSN 1234-5075
Wydawca Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Mazowieckie Studia Humanistyczne
1996, Tom 2, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pokolenia inteligencji Drugiej Rzeczypospolitej Ludwik Hass s. 5-28
Wrzesień 1939 roku w Polsce : splot wydarzeń militarnych i politycznych Marek Kazimierz Kamiński s. 29-44
Dyskusje nad zadaniami nauki w polskiej filozofii II połowy XIX wieku : między pragmatyzmem a ideą nauki czystej Włodzimierz Tyburski s. 45-54
Kryzys teorii wychowania w warunkach transformacji ustrojowej w Polsce Edward Ciupak s. 55-63
Eco - nasz współczesny Grzegorz Gazda s. 65-74
Motyw księgi w poezji Czesława Miłosza Ziemowit Skibiński s. 75-94
Zsyłka na Sybir w rosyjskiej i polskiej literaturze Eugenia Kucharska s. 95-102
Mirona Białoszewskiego wariacje epistemologiczne Henryk Pustkowski s. 103-113
O składni historyczno-porównawczej języków słowiańskich : zagadnienia historii i metodologii badań Stanisław Siatkowski s. 115-136
Zbiór obrazów i dzieł sztuki pozostawiony rodzinie przez Marcelego Bacciarellego : obrazy innych mistrzów - wzorce Aleksander Bacciarelli s. 137-147
Szkic dziejów parafii rzymskokatolickiej Janisławice (dekanat skierniewicki) do połowy XVI wieku Jan Józefecki s. 149-159
Początki broni palnej w Łowiczu Jan Szymczak s. 161-170
Pieczyska łowickie Jolanta Korepta-Żółtowska s. 171-181
Deklaracja lojalności obywateli polskich narodowości białoruskiej dla gen. Władysława Sikorskiego Daniel Boćkowski s. 183-196
"Technika a przeznaczenie człowieka", Henryk Skolimowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Włodzimierz Tyburski Henryk Skolimowski (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Pół wieku dziejów Polski 1939-1989", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Tadeusz J. Żółciński Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku", Andrzej Karpiński, Warszawa 1995 : [recenzja] Tadeusz J. Żółciński Andrzej Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 203-207
"Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1995 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 207-212
"Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820-1985)", Anna Maria Stogowska, Płock 1994 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Anna Maria Stogowska (aut. dzieła rec.) s. 212-217
"Typen des einfachen Satzes im Polnischen und ihre deutschen Entsprechungen", Ulrich Drechsel, Hamburg 1994 : [recenzja] Borys Norman Ulrich Drechsel (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Wojna polsko-sowiecka 1939)", Ryszard Szawłowski (Karol Liszewski), Warszawa 1995 : [recenzja] Jerzy Prochowicz Karol Liszewski (aut. dzieła rec.) Ryszard Szawłowski (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Próby modernizowania edukacji nauczycieli", pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej, Kraków 1995 : [recenzja] Bernadetta Ślusarek Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej. Materiały z sesji w Instytucie Historii PAN w dniu 11 III 1993 r.", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej Koryn Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 228-230
Rodzina polska u progu XXI wieku : sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego w MWSH-P w Łowiczu Henryk Cudak s. 231-235
Blaski i cienie pracy historyka - wykład prof. Janusza Tazbira Andrzej Koryn s. 235-238
Historiografia na przełomie dziejów : polsko-rosyjska konferencja naukowa w Mądralinie Jan Sobczak s. 238-243
List Aliny Chyczewskiej w sprawie artykuły Aleksandra Bacciarellego w "Mazowieckich Studiach Humanistycznych" Alina Chyczewska s. 245-247
Odpowiedź Aleksandra Bacciarellego na list Aliny Chyczewskiej Aleksander Bacciarelli s. 247-248
List Ryszarda Szawłowskiego z uwagami do recenzji Jerzego Prochwicza Ryszard Szawłowski s. 248-251