Tytuł Mazowieckie Studia Humanistyczne
ISSN 1234-5075
Wydawca Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Mazowieckie Studia Humanistyczne
1997, Tom 3, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pokolenia inteligencji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Trzeciej Rzeczypospolitej Ludwik Hass s. 5-50
Love story sir Roberta Bevana w łowickim powiecie Władysława Jaworska s. 51-64
Zwrot w stosunkach polsko-litewskich jesienią 1938 roku Piotr Łossowski s. 65-79
Symon Petlura - życie i działalność Antoni Serednicki s. 81-100
Polska myśl powstańcza XIX i XX wieku Piotr Matusak s. 101-124
Jak żyła Polonia bułgarska na przełomie wieków Zbigniew Klejn s. 125-145
Na styku kultur: kategorie poznawcze i dylematy moralne Izabella Bukraba-Rylska s. 147-162
Między oralnością a piśmiennością : strategia kolekcjonera a ludowa kultura rękopisu (XIX-XX wiek) Roch Sulima s. 163-199
Osobowościowe i społeczne wyznaczniki utrzymywania sekretu Jan Chodkiewicz Leon Niebrzydowski s. 201-210
Mogielnica : z dziejów małego miasta mazowieckiego w późnym średniowieczu Agnieszka Bartoszewicz s. 211-223
Manufaktura sukiennicza w Skierniewicach w latach 1786-1795 Jan Józefecki s. 225-244
Mazowszanie w oddziałach piechoty zaciężnej Królestwa Polskiego w XV wieku Tadeusz Grabarczyk s. 245-253
Stanisław Mikołajczyk na czele Międzynarodowej Unii Chłopskiej (1948-1966) Tadeusz Ciepielak s. 255-272
Fałsz i oszczerstwo jako istota komunistycznej polityki dezinformacyjnej na przykładzie książki Renauda de Jouvenela pt. "L'internationale des traîtres" ("Międzynarodówka zdrajców") Tadeusz Kisielewski s. 273-283
"Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny", t. 1-7, pod red. Haliny Zgółkowej, Poznań 1994-1996 : [recenzja] Renata Marciniak Halina Zgółkowa (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Losy Polaków w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945-1955", Andrzej Pilch, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994 : [recenzja] Władysław S. Kucharski Andrzej Pilch (aut. dzieła rec.) s. 290-292
"Siedlce 1448-1995. 450-lecie nadania praw miejskich", pod red. Edwarda Kospatha-Pawłowskiego, Siedlce 1996 : [recenzja] Jerzy M. Cygan Edward Kospath-Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 292-298
"Tematy systemowe w przedszkolu: geneza i założenia, planowanie i przykłady", Krystyna Duraj-Nowakowa, Kraków 1995 : [recenzja] Justyna Zielińska Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 299-302
50-lecie Towarzystwa Austriacko-Polskiego Aleksandra J. Leinwand s. 303-305