Tytuł Mazowieckie Studia Humanistyczne
ISSN 1234-5075
Wydawca Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Mazowieckie Studia Humanistyczne
2002, Tom 8, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa bułgarsko-jugosłowiańskiej współpracy wojskowej po przewrocie w Bułgarii 9 września 1944 roku Elżbieta Znamierowska-Rakk s. 5-30
Ugrupowania polityczne wobec Kościoła w Polsce w świetle wypowiedzi programowych w latach 1989-1997 Paweł Borecki s. 31-93
Niepokoje historyka historiografii Andrzej Wierzbicki s. 95-100
Koncepcje dziejów Polski w powojennej historiografii polskiej Rafał Stobiecki s. 101-109
Historiografia bez cenzury? Zbigniew Romek s. 111-114
Wspólne wyzwania : literaturoznawcy polscy o historii Stefan Wrzosek s. 115-122
Historiografia Litwy niepodległej (1988-2000) Piotr Łossowski s. 123-137
Przybyszewski a Dostojewski. "Dzieci szatana" i "Biesy" Urszula Teresiak s. 139-146
"Filozofia współczesna. Główne nurty", Andrzej Miś, Warszawa 2000 : [recenzja] Wojciech Słomski Andrzej Miś (aut. dzieła rec.) s. 146-149
"Štúrovci a Hegel. K problematike slovenského heglianizmu a antiheglianizmu", Rudolf Dupkala, Prešov 2000 : [recenzja] Wojciech Słomski Rudolf Dupkala (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Z pasją naprzód", Franciszek Moskal, Warszawa 2002 : [recenzja] Tadeusz Kisielewski Franciszek Moskal (aut. dzieła rec.) s. 153-159
"Che Guevara", Andrew Sinclair, Warszawa 2000 : [recenzja] Katarzyna Szczepanek Andrew Sinclair (aut. dzieła rec.) s. 159-163