Tytuł Mazowieckie Studia Humanistyczne
ISSN 1234-5075
Wydawca Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Mazowieckie Studia Humanistyczne
1999, Tom 5, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Budownictwo wczesnośredniowieczne w źródłach pisanych Romana Gupieniec s. 5-11
Rewolucje 1848 roku na ziemiach polskich w ocenie historiografii rosyjskiej XIX i początków XX wieku Tadeusz Kruczkowski s. 13-27
Gdańsk w karykaturze niemieckiej (1919-1939) Tomasz Szarota s. 29-52
Gwarancje konkordatowe dotyczące wydziałów teologicznych w uczelniach państwowych Krzysztof Warchałowski s. 53-61
Problem normalizacji stosunków między PRL a Stolicą Apostolską w latach 1971-1977 Antoni Dudek s. 63-75
Ikonograficzna analiza polichromii w Kaplicy Najświętszego Sakramentu w Katedrze Łowickiej Jarosław Staszewski s. 77-103
Charakterystyka psychologiczna osób podejmujących leczenie odwykowe - doniesienie wstępne Jan Chodkiewicz s. 105-111
"Historia dyplomacji polskiej. T. 5: 1939-1945", pod red. Waldemara Michowicza, Warszawa 1999 : [recenzja] Mieczysław Nurek Waldemar Michowicz (aut. dzieła rec.) s. 113-122
"Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej", Marek Kazimierz Kamiński, Jacek Tebinka, Warszawa 1999 : [recenzja] Marek Jabłonowski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) Jacek Tebinka (aut. dzieła rec.) s. 122-125
"Polskie lotnictwo wojskowe w latach 1945-1962. Organizacja, szkolenia, problemy kadrowe", Tadeusz Kmiecik, Warszawa 1999 : [recenzja] Henryk Wcisło Tadeusz Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 126-129
"Historia Gdańska. T. 4, cz. 1: 1815-1920, cz. 2: 1920-1945", pod red. Edmunda Cieślaka, Sopot 1998-1999 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 130-132
"Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności", Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn, Anna Sucheni-Grabowska, Eugeniusz Cezary Król, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Alicja Dybkowska (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Cezary Król (aut. dzieła rec.) Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) Małgorzata Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 132-137
"Świat po komunizmie - spór o nasze czasy", Robert Skidelsky, Kraków 1999 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Robert Skidelsky (aut. dzieła rec.) s. 137-140
"Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej", Zygmunt Ziątek, Warszawa 1999 : [recenzja] Roch Sulima Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 140-148