Tytuł Mazowieckie Studia Humanistyczne
ISSN 1234-5075
Wydawca Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Mazowieckie Studia Humanistyczne
1998, Tom 4, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunki sowiecko-niemieckie w kontekście polityki międzynarodowej ZSRR (1938-1941) Marek Kazimierz Kamiński s. 5-30
Niemcy w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1938-1939 Michał Jerzy Zacharias s. 31-48
Rumunia wobec zbliżającego się konfliktu światowego (1938-1941) Andrzej Koryn s. 49-67
Polskie stronice bułgarskiej historii Zbigniew Klejn s. 69-82
Związek Międzyregionalny Euroregion Karpacki i jego znaczenie Ewa Orlof s. 83-92
Tradycja powstań narodowych w wychowaniu młodego pokolenia ziemian polskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w drugiej połowie XIX wieku Tadeusz Epsztein s. 93-104
Główne kierunki działalności państwa w zakresie stalinizacji wychowania dzieci w Polsce w latach 1948-1956 Dariusz Jarosz s. 105-140
Reforma "jędrzejewiczowska" a nowe podstawy programowe Teresa Łach s. 141-166
Nauka powinna kształtować sumienia : homilia na inaugurację piątego roku akademickiego Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu Alojzy Orszulik s. 167-170
Problemy edukacji historycznej w Polsce w warunkach przemian ustrojowych (1990-1998) : wykład na inaugurację roku akademickiego Maria Kujawska s. 171-178
Dzieje Lasek do 1945 roku Krzysztof Zwoliński s. 179-187
Ukraińscy historycy o sojuszu polsko-ukraińskim w 1920 roku Aleksander Achmatowicz s. 189-206
To nie jest prawdziwy Symon Petlura Antoni Serednicki s. 207-214
"Narodna Biblioteka >> Św. św. Kirił i Metodij <<", Sofia 1995 : [recenzja] Zbigniew Klejn s. 215-218
"Kościoły drewniane Mazowsza. Część I: Dawne województwo mazowieckie", Jacek Wiśniewski, Pruszków 1998 : [recenzja] Jan Piętka Jacek Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Modelowanie systemowe w pedagogice", Krystyna Duraj-Nowakowa, Kraków 1997 : [recenzja] Iwona Strachanowska Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 223-225