Tytuł Mazowieckie Studia Humanistyczne
ISSN 1234-5075
Wydawca Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Mazowieckie Studia Humanistyczne
2002, Tom 8, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji. s. 5-6
Tabula gratulatoria. s. 7-8
Profesor Janusz Pajewski Tomasz Schramm s. 9-13
La Petite Pologne à Paris (Mała Polska w Paryżu) Zygmunt Boras s. 15-20
Konflikty wyznaniowe w XVI i XVII-wiecznej Francji widziane oczyma ówczesnych Polaków Konrad Białecki s. 21-30
Formy aktywności kolegium jezuickiego w Poznaniu w XVI-XVIII wieku Maciej Serwański s. 31-39
Założenie obserwatorium astronomicznego w Poznaniu i jego międzynarodowe znaczenie Maciej Forycki s. 41-49
Adam Jerzy Czartoryski - prekursor zjednoczonej Europy Jerzy Łukaszewski s. 51-61
Jeszcze raz o sporach o drogi do odzyskania niepodległości Polski po klęsce powstania listopadowego Wojciech Wrzesiński s. 63-77
Lista Polaków usuniętych z kantonów Vaud i Genewa po wyprawie sabaudzkiej z lutego 1834 roku Sławomir Kalembka s. 79-88
Brytyjskie środowiska polonofilskie w dobie wczesnowiktoriańskiej Krzysztof Marchlewicz s. 89-102
Emigracja polska wobec wydarzeń 1870 i 1871 roku Marian Zgórniak s. 103-107
Rosyjski podbój Turkiestanu w drugiej połowie XIX wieku Wiesław Olszewski s. 109-114
Cherchez la femme : kobiety w życiu Ottona von Bismarcka Lech Trzeciakowski s. 115-124
Związki kulturalne Berlina z Paryżem przed i po 1871 roku Dorota Mazurczak s. 125-136
Narodziny dwudziestego wieku Witold Mazurczak s. 137-143
Szymon Askenazy i jego miejsce w historii Aleksandra Kosicka-Pajewska s. 145-153
Nowojorska Polonia i Henryk Sienkiewicz Danuta Płygawko s. 155-170
Helmut von Gerlach a niemiecka polityka wobec sprawy polskiej w okresie października-grudnia 1918 roku Przemysław Hauser s. 171-182
Paneuropa Coudenhove-Kalergiego : narodziny idei Marian Leczyk s. 183-192
Politycy polscy XX wieku i ich obyczaje : stosunki wzajemne Roman Wapiński s. 193-201
Witold Kamieniecki's conception of the Lithuanian State Zbigniew Wójcik s. 203-207
Koncepcja "międzymorza" w ujęciu Włodzimierza Wakara Piotr Okulewicz s. 209-219
August Zaleski jako dyplomata Andrzej Kamieniecki s. 221-236
Rola dr. Stanisława Wachowiaka w przygotowaniu i przeprowadzeniu Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku Antoni Czubiński s. 237-248
Problematyka polityczna w myśli i działalności Cyryla Ratajskiego w latach 1934-1939 Zbigniew Dworecki s. 249-255
Juliusz Łukasiewicz, Ambasador RP w Paryżu o "wojnie prewencyjnej" przeciwko Niemcom w 1933 roku Henryk Bułhak Małgorzata Gmurczyk-Wrońska s. 257-266
Jerzy Potocki o Józefie Piłsudskim w listach do matki Krzysztof Jankowiak s. 267-279
Polska bez Piłsudskiego : z dziejów myśli piłsudczykowskiej (1935-1939) Janusz Faryś s. 281-289
Spory o charakter radzieckich planów wojennych w 1941 roku : stan dyskusji i postulaty badawcze Jakub Wojtkowiak s. 291-299
Francuzi wobec idei zjednoczenia Europy w latach II wojny światowej Marek Mikołajczyk s. 301-308
Odbudowa niemieckej sceny politycznej w zachodnich strefach okupacyjnych (1945-1949) Krzyżaniak Wojciech s. 309-316
Starania władz austriackich o powrót jeńców wojennych z Polski po II wojnie światowej - zarys problemu Stanisław Jankowiak s. 317-327
Wolnomularskie loże wojskowe : od końca II wojny światowej po schyłek XX wieku Ludwik Hass s. 329-358
Miejsce Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów w stosunkach międzynarodowych: rozważania Piotr Wandycz s. 359-366
Dzieje Katedry Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Tomasz Schramm s. 367-375