Tytuł Studia Lednickie
ISSN 0860-7893
Wydawca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 48
Studia Lednickie
2000, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzeźbiony grzebień z Ostrowa Lednickiego - próba interpretacji Janusz Górecki s. 13-44
Pozostałości domniemanej wczesnośredniowiecznej pracowni złotniczej ze stanowiska 12 w Rybitwach Danuta Banaszak s. 45-67
Z badań nad cmentarzyskami gieckiego kompleksu osadniczego Elżbieta Indycka s. 69-90
Noże żelazne w grobach na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Dziekanowicach Jacek Wrzesiński s. 91-124
Theutonici fundas cum lapidibus rotabant - proca broń zapoznana Jacek Wrzesiński s. 125-139
Pochówki dzieci we wczesnym średniowieczu na przykładzie cmentarzyska w Dziekanowicach Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 141-160
Detal kamienny palatium na Ostrowie Lednickim Andrzej Kaszubkiewicz s. 161-177
Wczesnośredniowieczny pochówek szkieletowy z grobu 17 Anna Wrzesińska s. 179-184
Misa brązowa z cmentarzyska w Dziekanowicach - próba interpretacji Jacek Wrzesiński s. 185-201
Wyniki analizy składu chemicznego misy brązowej nr inw. zab. 57 Elżbieta Pawlicka s. 203
Wybrane metale wypełniska misy brązowej z grobu 17 Ewa Bulska s. 205
Analiza palinologiczna zawartości ziemi z misy brązowej z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, stanowisko 22 Mirosław Makohonienko s. 207-212
Wyniki analiz fragmentów tkanin z grobu 17 Andrzej Sikorski s. 213-224
Omówienie wyników analizy botanicznej drewna z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach stan. 22, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, ze szczególnym uwzględnieniem grobu 17 Maria Michniewicz s. 225-230
Odkrycie i stratygrafia w rejonie grobu 23 Jacek Wrzesiński s. 231-237
Morfologiczne i radiologiczne badanie szkieletu olbrzymki z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska na Ostrowcu Lednickim Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka Anna Sokół Anna Wrzesińska s. 239-276
Rekonstrukcja głowy "gigantki" z Ostrowa Lednickiego Zofia Łubocka s. 277-285
Ewolucja założeń programowych Wielkopolskiego Parku Etnograficznego Antoni Pelczyk s. 287-323
Szkic do wystawy stałej w zagrodzie ze Starej Krobi Małgorzata Fryza s. 325-330
O trzech konkursach Marta Romanow-Kujawa s. 331-337
Uwagi na temat wybranych zbiorowisk roślinnych w otoczeniu wczesnośredniowiecznego Ostrowa Lednickiego i Giecza Marek Polcyn s. 339-350
Zróżnicowanie flory naczyniowej Grodziska w Gieczu (pow. średzki) Zbigniew Celka s. 351-372
Morchella esculenta pers. ex St. Amans na grodzisku w Gieczu (pow. średzki) Dorota Celka s. 373-374
Mikro i makrofosylia osadów podstawy grodu na wyspie Ledniczce (Rybitwy-Ledniczka, st. 4) Mirosław Makohonienko Tomasz Schubert s. 375-388
Makroskopowe znaleziska roślinne z wczesnośredniowiecznych warstw kulturowych i osadów jeziornych w Gnieźnie. Rdzeń Gn 22/XIII i Sw 3 Joanna Koszałka s. 389-416
Z badań nad entomofauną Lednickiego Parku Krajobrazowego : doniesienie wstępne Józef Banaszak s. 417-422
Analiza specjacyjna arsenu, antymonu i selenu w wodzie jeziora lednickiego Przemysław Niedzielski Jerzy Siepak s. 423-427
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1997-1998) Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 429-441
Materiały do bibliografii rejonu osadniczego Giecza (1837-1998) Elżbieta Indycka s. 443-450
X-lecie Lednickiego Parku Krajobrazowego : zjazd jubileuszowy Maria Chojnacka s. 451-453
Papieski ogień na Ostrowie Lednickim Andrzej Kaszubkiewicz s. 455-456
Archeologiczna konferencja, zjazd i jubileusz na Lednicy Jacek Wrzesiński s. 457-459
Konkurs studentów A.S.P. w Poznaniu na nową osłonę dla palatium lednickiego Andrzej Kaszubkiewicz s. 461-462
Warsztaty archeologiczne - funeralia lednickie 2 Jacek Wrzesiński s. 463
Jubileusz 30-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Piotr Kuszczak s. 465-466
Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Antoni Pelczyk s. 467
Kościół z Wartkowic w Wielkopolskim Parku Etnograficznym Andrzej Kaszubkiewicz s. 469-471
Zagroda z Nowotomyskiego - dwukulturowość Wielkopolski Antoni Pelczyk s. 473-474
Dni Kasztelanii gieckiej Elżbieta Indycka s. 475-476
Goście z Brna Janusz Górecki s. 477-478
Muzeum a nowa rzeczywistość Marek Krężałek s. 479
Kalendarium imprez zorganizowanych przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2000 roku Piotr Kuszczak s. 481-482
Spotkanie władz MPP na Lednicy z przedstawicielami władz Archidiecezji Poznańskiej w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu Teresa Krysztofiak s. 483-484
Pracownia profesora doktora Michała Ćwirko-Godyckiego w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Janusz Piontek s. 485-486
Translokacja drewnianych rzeźb Bolesława Chrobrego i jego wojów z Kobylnicy do Dziekanowic Andrzej Kaszubkiewicz s. 487-488
Szczątki Bolesława Chrobrego na Lednicy Andrzej Kaszubkiewicz s. 489
Kopalne nasiona winorośli w osadach limnicznych Ostrowa Lednickiego Tomasz Schubert s. 491-494
List hr. Albina Belina Węsierskiego z dnia 05.01.1860 roku do Joachima Lelewela w Brukseli Sławomir Leidgeber s. 495-496