Tytuł Studia Lednickie
ISSN 0860-7893
Wydawca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Studia Lednickie
2002, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drugie robocze spotkanie Mikulčice - Ostrów Lednicki : Mikulčice 25-26 V 2001 r. Janusz Górecki Zofia Kurnatowska Lumir Poláček Jíři Sláma s. 11-28
Ostrów Lednicki na tle wczesnośredniowiecznej sieci osadniczej rynny Jeziora Lednickiego Janusz Górecki s. 29-41
Fragmenty "złotej nitki" z Rybitw - Ostrowa Lednickiego, stan. 2. Andrzej Sikorski s. 43-49
Skarb czy zguba? - o kruszcowym znalezisku na przyczółku mostu gnieźnieńskiego Arkadiusz Tabaka s. 51-57
"Masyw zachodni" wczesnoromańskiego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela na grodzie w Gieczu Andrzej Kaszubkiewicz s. 59-62
Rekonstrukcja zjawisk demograficznych dla serii wczesnośredniowiecznej populacji użytkującej cmentarzysko w Dziekanowicach Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 63-75
Wspólny grób kobiety i mężczyzny - przykład z Dziekanowic, stan. 22 Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 77-88
Analiza szczątków ludzkich znalezionych w rumowisku mostu gnieźnieńskiego Ostrowa Lednickiego Anna Wrzesińska s. 89-94
Dynamika biologiczna XIX-wiecznych populacji wiejskich z parafii Dziekanowice jako efekt sytuacji społeczno-politycznej w mikroregionie Ostrowa Lednickiego we wczesnym średniowieczu Alicja Budnik Izabela Gumna Grażyna Liczbińska s. 95-110
Ocena stopnia wewnątrzgrupowego spokrewnienia ludności z mikroregionu Ostrowa Lednickiego w XIX i początkach XX wieku - analiza izonimii Robert Dąbrowski s. 111-126
Ocena stanu puli genów na podstawie analizy odległości małżeńskich w populacjach wiejskich z mikroregionu Ostrowa Lednickiego na przełomie XIX i XX wieku Maciej Domżol s. 127-141
Z problematyki węgli drzewnych w jamach grobowych - częstość występowania węgli drzewnych w grobach wczesnośredniowiecznego cmentarzyska "Mały Skansen" Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 143-161
Opracowanie węgli drzewnych pochodzących z wypełnisk jam grobowych cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach, stanowisko 22, woj. wielkopolskie Maria Michniewicz s. 163-191
Budownictwo ludowe na Pałukach Jerzy Adamczewski s. 193-238
Dwór w Wielkopolskim Parku Etnograficznym Małgorzata Fryza s. 239-263
Kuźnia jako obiekt architektoniczny w krajobrazie wsi wielkopolskiej : od XVIII do XX wieku Zbigniew Jasiewicz Antoni Pelczyk s. 265-293
Pozostałości roślin uprawnych i chwastów ze stanowiska 1 i 4 w Gieczu Marek Polcyn s. 295-300
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1999-2000) Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 301-315
"Relikwiarz lednicki" Mieczysław Nadolski s. 317-321
Marzanna 2001 i 2002 w Gieczu-Grodziszczku Elżbieta Indycka s. 323
Czwarte warsztaty archeologiczno-antropologiczne -"Funeralia Lednickie" Jacek Wrzesiński s. 325
XV "Żywy Skansen" w Wielkopolskim Parku Etnograficznym Marta Romanow-Kujawa s. 327
Ekspozycja kościoła w Wielkopolskim Parku Etnograficznym Marta Romanow-Kujawa s. 329-333
Kościół z Wartkowic przeniesiony do Wielkopolskiego Parku w Dziekanowicach Andrzej Kaszubkiewicz s. 335-336
Wystawa "Portret Piastów wczoraj i dziś" Danuta Banaszak s. 337
Z notatnika podróży - Morawy 2001 Janusz Górecki s. 339-340
XX konferencja Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu Antoni Pelczyk s. 341-342
II Ogólnopolski Zjazd Wojów Słowiańskich - Grzybowo 2001 Jacek Wrzesiński s. 343-344
Spotkanie naukowe w Gieczu : (20. września 2001 r.) Teresa Krzysztofiak s. 345-347
Spotkanie europejskich paleobotaników na Ostrowie Lednickim i w Gieczu Krystyna Milecka s. 349-350
Relikwie królowej Rychezy Janusz Lehmann s. 351-353
Promocja wydawnictw Muzeum Danuta Banaszak s. 355
Obchody rocznic bitwy pod Cedynią i śmierci Mieszka I Andrzej Kaszubkiewicz s. 357-358
Studenci zagraniczni na wykopaliskach w Muzeum Pierwszych Piastów Marek Polcyn s. 359-360
Rozpoczęcie badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Radzimiu stanowisko 1 i 1A, gmina Murowana Goślina, woj. wielkopolskie Bartłomiej Haraj s. 361-364