Tytuł Studia Lednickie
ISSN 0860-7893
Wydawca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Lednickie
1989, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki badań nad Ostrowem Lednickim i jego regionem osadniczym Zofia Kurnatowska s. 7-16
Stratygrafia i chronologia Ostrowa Lednickiego Mateusz Łastowiecki s. 17-70
Problem siatki arowej na przykładzie Ostrowa Lednickiego Janusz Górecki Jacek Wrzesiński s. 71-76
Sprawozdanie z archeologicznych badań podwodnych reliktów wczesnośredniowiecznego mostu "poznańskiego" (Rybitwy, stan. 3a) w Jeziorze Lednickim w latach 1986-1987 Andrzej Kola Gerard Wilke s. 77-97
Wstępna informacja o badaniach paleobotanicznych podwodnych warstw kulturowych w Jeziorze Lednickim Kazimierz Tobolski s. 99-102
Cmentarzysko szkieletowe w Dziekanowicach, gm. Łubowo, st. 2 Jacek Wrzesiński s. 103-146
Charakterystyka demograficzna i morfologiczna ludności pochowanej na cmentarzysku w Dziekanowicach, stan. 2 Maciej Henneberg Alicja E. Puch s. 147-161
"Koziołek Lednicki" - problemy z XIX-wiecznymi znaleziskami Jacek Wrzesiński s. 163-170
Problemy konserwacji II budowli kamiennej na Ostrowie Lednickim Andrzej Kaszubkiewicz s. 171-184
Interdyscyplinarne badania Ostrowa Lednickiego i jego osadniczego zaplecza Edwin Dzięciołowski Janusz Górecki s. 185-199
Problematyka paleoekologiczna w kompleksowych badaniach okolic Jeziora Lednickiego Kazimierz Tobolski s. 201-208
Budowa geologiczna i surowce mineralne regionu Jeziora Lednickiego Janusz Skoczylas s. 209-224
Morfogeneza Jeziora Lednickiego i jego obramowania : (doniesienia wstępne) Wojciech Stankowski s. 225-231
Pokrywa glebowa po wschodniej stronie Jeziora Lednickiego Stanisław Drzymała Andrzej Mocek s. 233-238
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 239-269
Wawrzyniec Surowiecki (1769-1827) - w rocznicę śmierci Janusz Skoczylas s. 271-274
Wizyta międzynarodowej grupy paleobotaników na Ostrowie Lednickim Kazimierz Tobolski s. 275-276
Początki państwa polskiego i czeskiego w świetle nowszych badań archeologicznych : polsko-czeskie seminarium w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (28-29 września 1987) Zofia Kurnatowska s. 277-279