Tytuł Studia Lednickie
ISSN 0860-7893
Wydawca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Studia Lednickie
1996, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego i po co utworzono oraz czym jest Nadgoplański Park Tysiąclecia Roman Wróblewski s. 11-21
Park Krajobrazowy "Nadgoplański Park Tysiąclecia" - jego zasoby archeologiczne i strategia ich ochrony Wojciech Dzieduszycki s. 23-28
Stan poznania przyrody Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i jego najcenniejsze walory Julian Chmiel Michał Kupczyk s. 29-38
Zasoby kulturowe w Lednickim Parku Krajobrazowym i problem ich zabezpieczenia Zofia Kurnatowska s. 39-45
Stan poznania Lednickiego Parku Krajobrazowego i proponowane formy ochrony przyrody Kazimierz Tobolski s. 47-57
Awifauna Lednickiego Parku Krajobrazowego Jan Bednorz Ziemowit Kosiński s. 59-77
Zróżnicowanie gleb a kierunki produkcji rolnej w Lednickim Parku Krajobrazowym Stanisław Drzymała Andrzej Mocek s. 79-88
Hydrobiologiczne prognozy przyszłości Jezior Gopło i Lednica Lubomira Burchardt s. 89-102
Na marginesie lednickich odkryć - kilka uwag w kwestii urządzeń chrzcielnych z Ostrowa Lednickiego Janusz Górecki s. 103-136
Nekropola tzw. II kościoła na Ostrowie Lednickim Janusz Górecki s. 137-156
SIR-8 - radarowa obserwacja struktur podpowierzchniowych Ostrowa Lednickiego Jacek Wrzesiński s. 157-166
Prospekcja elektrooporowa Ostrowa Lednickiego Przemysław Kiszkowski Jacek Wrzesiński s. 167-195
Gródek na Ledniczce Janusz Górecki Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki s. 197-246
Archeologiczne badania naziemne na reliktach przyczółka mostu zachodniego (tzw. "poznańskiego") na Ostrowie Lednickim - Rybitwy stan. 12 Mateusz Łastowiecki s. 247-260
Średniowieczne wyroby drewniane z Ostrowa Lednickiego - analiza surowcowa Tomasz Stępnik s. 261-296
Skarb kwartników śląskich z Ostrowa Lednickiego Stanisław Suchodolski s. 297-312
Cmentarzysko szkieletowe w Siemianowie - archeologiczne badania ratownicze Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 313-324
Grób "pradziejowy" z Dziekanowic, gm. Łubowo, woj. poznańskie, stan. 22 Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 325-338
Rekonstrukcja twarzy na podstawie czaszki z grobu nr 18 Dorota Lorkiewicz s. 339-344
Zawartość naczyń grobowych - próba analizy i interpretacji Ewa Bulska Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński s. 345-356
Poolęderskie budownictwo mieszkalne na obszarze równiny nowotomyskiej Antoni Pelczyk s. 357-383
Edward hr. Raczyński (1786-1845) o Ostrowie Lednickim Jerzy Fogel s. 385-405
Wpływ zastosowanego stabilizatora chemicznego na strukturę gipsowych spoin murów zabytkowych Alina Jarmontowicz Róża Krzywobłocka-Laurów Janusz Lehmann s. 407-420
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego za rok 1993 Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 421-428
Lednicka arkada Jacek Wrzesiński s. 429-432
Pomnik Joachima Lelewela i Aleksandra Przeździeckiego na Ostrowie Lednickim - nie zrealizowany zamysł Albina Węsierskiego z lat 1869-1875 Jerzy Fogel s. 433-437
Lednicka skrzyneczka relikwiarzowa - uzupełnienia Anna Wrzesińska s. 439-444
Kilka uwag na temat palatium lednickiego Andrzej Kaszubkiewicz s. 445-449
Ostrów Lednicki - pomnik historii Andrzej Kaszubkiewicz s. 451-453
25-lecie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Andrzej Kaszubkiewicz s. 455-456
Homilia wygłoszona przez Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego z okazji 25-lecia Muzeum w Lednicy, dnia 8 czerwca 1994 roku Henryk Muszyński s. 457-459
Nowa siedziba Muzeum w dawnym dworze w Dziekanowicach Andrzej Kaszubkiewicz s. 461-463
Kolekcja Jana Orczykowskiego Marta Romanow-Kujawa s. 465-470
Plener i wystawa: "Polonia Maior - wyobraźnia przeszłości". Dziekanowice 94 Jacek Wrzesiński s. 471-472
Listy i notatki w sprawie ochrony lednickich zabytków Tadeusz Panowicz Jacek Wrzesiński s. 473-476
Interwencyjne badania archeologiczne na terenie gm. Łubowo w 1994 r. Mateusz Łastowiecki s. 477-482
Materiał szkieletowy z badań ratowniczych w Fałkowie i Lednogórze gmina Łubowo Anna Wrzesińska s. 483-490
Nietoperze (Chiroptera) Lednickiego Parku Krajobrazowego - stan dotychczasowych badań Radosław Dzięciołowski s. 491-493
Wstępne wyniki badań nad zasobami naturalnymi owadów zapylających w Lednickim Parku Krajobrazowym Józef Banaszak s. 495-498
Roztocze (Acari) Lednickiego Parku Krajobrazowego Radosław Dzięciołowski s. 499-503
Informacja na temat zbioru zabytków wydzielonych Działu Archeologicznego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Anna Wrzesińska s. 505-508
Kamienne siekierki z okolic Sławna, gm. Kiszkowo, woj. poznańskie Jacek Wrzesiński Mateusz Łastowiecki s. 509-510